PRESSEMEDDELELSE

Fritidsguider: En hjælpende hånd til et aktivt liv
Foreningslivet er for alle, og nu er der hjælp at hente fra fritidsguider, som skal hjælpe borgere med handicap til at få et aktivt liv med fritidsinteresser og foreningsliv.

Hvordan hjælper man borgere med handicap ud i det etablerede foreningsliv og gør dem til en del af aktiviteterne på lige fod med andre? Det prøver Sorø Kommune at finde svar på. I løbet af 2011-2012 sætter de inklusion af borgere med handicap på dagsordenen gennem ansættelsen af fritidsguider.

Fritidsguiderne skal være bindeled mellem den handicappede og foreningerne. I tæt dialog med borgeren skal fritidsguiden afklare hvilke ønsker og drømme den enkelte har, og forsøge at finde den aktivitet, der på bedste vis kan imødekomme ønskerne. Guiden hjælper den handicappede med at etablere den første kontakt til den ønskede forening og følger med til træning de første gange indtil borgeren er faldet til. Målet er, at den handicappede bliver et fuldbyrdet medlem af foreningen på lige fod med andre.

Fokus på inklusion

-Vi er meget glade for, at kunne at sætte fokus på inklusion af mennesker med handicap i fritidslivet, udtaler Gert Jørgensen, der er formand for Kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune.

– At have et aktivt fritidsliv og være en del af det sociale miljø, der kendetegner vores foreningsliv, giver øget velvære – fysisk som psykisk. Det er vigtigt at mennesker med handicap føler, at de kan gøre brug af disse tilbud på lige fod med andre.

Handicaprådet hilser også projektet velkommen, da netop inklusion er et af de indsatsområder, de vil fokusere på de næste år, og Sorø Sportsråd ser projektet som et godt initativ.

Projekt fritidsguider er et samarbejde mellem Sorø Kommune og Servicestyrelsen, der har udvalgt fire kommuner til at afprøve metoden med fritidsguider. Sammen med Esbjerg, Vejle og København skal Sorø Kommune de næste to år afprøve, om ansættelsen af fritidsguider hjælper borgere med handicap ud i det etablerede etablerede forenings- og fritidsliv. Metoden er udviklet i Norge, hvor man har haft rigtig gode erfaringer med ordningen.