PRESSEMEDDELELSE

Gumlende naturpleje i Grydebjerg Skov
Sorø Kommune og Stiftelsen Sorø Akademi har indhegnet lysningen, så den fremover kan græsses af kreaturer. Derfor er 3 tyre, en ko og en kvie af racen DEXTER nu sat ud til det frie liv på lysningen.

Hvis du følger sporet i Grydebjerg Skov, vil du kunne opleve naturpleje på den skovlysning, som sporet følger på en strækning.

Sorø Kommune og Stiftelsen Sorø Akademi har indhegnet lysningen, så den fremover kan græsses af kreaturer. Derfor er 3 tyre, en ko og en kvie af racen DEXTER nu sat ud til det frie liv på lysningen.

Sporet i Grydebjerg Skov passerer på en strækning langs med skovlysningen. Hvis du gerne vil ind på lysningen, er der offentlig adgang via stiger over hegnet. Du kan læse mere om sporet her: Sporet i Grydebjerg Skov – Spor i Landskabet

Formålet med naturplejen er, at dyrenes græsning skal genoprette tidligere tiders naturtilstand, hvor skovlysningerne blev græsset og holdt åbne og lyse af bl.a. urokser, bævere og kronhjorte.

Skovlysningerne har frem til nyere tid ofte været benyttet til afgræsning med tamdyr og til høslet. Græsningen forhindrer, at engen gror til i tæt og mørkt krat. Når de høje planter holdes nede af græsning, kan der komme sollys og varme helt ned til jordoverfladen. Det genskaber den oprindelige lysåbne eng, og hjælper bl.a. truede engplanter, sommerfugle og frøer til at overleve.

Efterhånden er græsning og høslet blevet urentabel, fordi lysningerne ofte er små og ligger afsides. De åbne skovlysninger er derfor blevet sjældne. Mange års afvanding af fugtige arealer og effektiviseringen af skovdriften har virket i samme retning.

Skovengen i Grydebjerg Skov har formodentlig gennem tiderne været benyttet til græsning eller høslet, men den er nu truet af tilgroning. Engen skal indgå i et netværk af lysåbne levesteder i de store skovområder omkring Sorø By.

Der er 3 tyre, en ko og en kvie på engen. Både koen og kvien forventes at kælve på engen i år. Kreaturerne er af racen Dexter, som stammer fra Irland, og er en af verdens ældste og mindste racer. De små dyr er velegnede til formålet, fordi de ikke træder den bløde skovbund så meget op. De er normalt fredelige. Men som altid, når du har med dyr at gøre, så skal du vise hensyn og undgå at provokere dyrene. Adgang sker på eget ansvar.

Kontaktperson: Kim Hansen tlf.: 57 87 63 60. Mail: kiha@soroe.dk