Marianne Vinding, byrådskandidat for De Konservative.

Det danske velfærdssystem er bygget over modellen: Vi løfter i flok og hjælper hinanden. Som konservativ har de svageste i den forbindelse højeste prioritet.

Marianne Vinding, De Konservative. Privatfoto.

Fundamentalt set er det en smuk tanke, at vi løfter i flok. Men desværre er der også nogle, der udnytter dette. Det går ud over alle andre, når folk ikke vil betale de skatter og afgifter m.m., de skal.

I min optik er det også et stort problem, når folk begår socialt bedrageri. Folk der får en ydelse, som de ikke er berettiget til: f.eks. enlige forsørgere – som reelt ikke er enlige, ledige – som arbejder sort etc.

Sorø Kommune har tidligere haft et samlet udestående hos borgerne på ca. 30. mio. kr. Penge som kunne være kommet flere borgere til gode. Penge som vi kunne have brugt til at gøre det endnu bedre for alle kommunens borgere.

Derfor bør kommunerne have mere fokus på inddrivelse af uretmæssige udbetalinger.

Kontrolgrupperne bør derfor styrkes.

Kommunens penge tilhører os alle, og skal bruges bedst muligt, så danskernes retfærdighedsfølelse ikke lider et knæk.

 

 

GemGem