Af Rolf Clausen, Venstre
Fmd. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Først skal det nævnes, at jeg er rigtig glad for at 24 ud af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer kunne godkende den nye beskæftigelsesplan, som vi lige har vedtaget på seneste møde.

Forinden har vi arbejdet seriøst og konstruktivt med både indholdet og formuleringerne i beskæftigelsesplanen, af flere omgange, inden vi i enighed nåede frem til det færdige resultat i udvalget.

Inden for hele job- og arbejdsmarkedsområdet er rigtig meget styret centralt fra, både i forhold til lov og paragraffer og hvordan vi i kommunerne klarer os med de forskellige indsatsområder. Og det er igen medvirkende til, hvordan vi bliver præmieret eller sanktioneret i forhold til kompensationer i kroner øre.

Og senest er der en national politisk beslutning, omkring ”Arne pensionsaftalen” som reducere aktiveringsindsatsen for de unge med 32 %. Det betyder, at vi her i Sorø kommune skal spare 1,7 mio. kr. fra 2022 og frem, netop på at hjælpe de unge i gang. Vi er mange der undrer os over den nedprioritering af hjælp og støtte til de unge.

Heldigvis, og stor ros til alle vores dygtige medarbejdere, har vi i hele perioden klaret os rigtigt godt, vi ligger helt aktuelt på kun 3,3 % arbejdsløse hvilket er bedre end landsgennemsnittet.