Ruds-Vedby Garden er utroligt glade over, de må deltage i dette års Kyndelmisse

Kyndelmisse er en begivenhed som var under stor bevågenhed i Sorø sidste år og derfor ser de frem til at deltage, både med en hvervebod og musikalske indslag. I deres hvervebod i Holberg Arkaden er det muligt at prøve en garder uniform, slå på en tromme, spille på en fløjte, snakke med Gardens egne medlemmer og få mere at vide om Garderlivet i Ruds-Vedby Garden.

Garderlivet byder på venskaber, musisk læring, sammenhold, rejser, sociale oplevelser og en masse andet. For at være Garder i Ruds-Vedby Garden skal man være fyldt 8 år og man kan starte på marchtromme eller marchfløjte. Garden har piger og drenge i alderen 8 til 30 år, så der er rig mulighed for et bredt sammenhold og venskaber på kryds og tværs. Garden rejser hver andet år udenfor Danmarks grænser og har blandt andet været i Kina, Spanien, Ungarn og Italien.

Når man starter i Garden for første gang får man en gratis måned – dette for an se Garden an og mærke efter, herefter er der et billigt kontingent og ingen større mer-udgifter ved at være Garder. Dette kan du/I høre mere om i Gardens hvervebod.

Ruds-Vedby Garden er et sted hvor ordet: ”mobning” ikke eksisterer, tværtimod gør Garden meget ud at favne bredt og have samarbejde på kryds og tværs.

Kig forbi Ruds-Vedby Gardens hvervebod i Holberg Arkaden – vi håber at se dig