Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Det er glædeligt, hvis der i blandt byrådets flertal bliver en større enighed med Enhedslisten om, at lån til at skabe sammenhæng i den daglige drift, er en økonomisk uholdbar politik.

Det er vist det, der kan kaldes efterrationalisering. På det byrådsmøde, hvor der skulle stemmes om låneoptagelsen, var argumentet fra De Konservative ikke et fokus på at begrænse overforbruget, der argumenterede De Konservative blandt andet for at optage endnu et lån med begrundelsen ”det er et attraktivt lån, det giver god mening”.

Det er interessant så svært det er for Det Konservative Folkeparti, at referere det Enhedslisten skriver korrekt, således skriver De Konservative ”Afdragene i 2014 på gælden ved udgangen af 2013 i Sorø Kommune var på kr. 42 mio. og ikke omkring 30 mio.”

Det er svaret på at Enhedslisten skriver ”I 2020 forventes vi således at afdrage over 51 millioner kr. til sammenligning afdrog Sorø kommune i 2013 omkring 30 millioner kr.”

Men den simple kendsgerning er, at afdragne på lån i perioden 2013 – 2021 ifølge Sorø Kommunes økonomiafdeling var på ca. 30 mio. i 2013, 43 mio. i 2014, 33 mio. i 2015, 42,5 i 2016, 39,5 i 2017, 42 mio. i 2018, 46 mio. i 2019, 51 mio. i 2020, 52 mio. i 2021, 53 mio. i 2022 og 2023.

Altså en støt stigende byrde.

Hvert år fra 2020 og frem er der således båndlagt over 50 mio. kr. Den byrde ønsker Enhedslisten ikke at øge, derfor ønsker vi ikke at tagelikviditetslån, slet ikke i en situation, hvor gennemsnitslikviditeten de seneste to år har været på over 100 mio. kr.

Ligeledes kan det altid diskuteres, hvad en sund økonomi i balance betyder. I Sorø er der for eksempel et renoveringsefterslæb på omkring 70 millioner kroner, ligesom kommunen driver kultur- samt børne- og ungeområdet på et meget lavt økonomisk niveau.

Det helt afgørende er, efter Enhedslistens opfattelse, at der ikke bør optages lån, med mindre det er til investeringer. Lån skader klima og miljø og binder de økonomiske rammer i fremtiden, af den simple grund, at al gæld jo skal afdrages, og så kan man nok så meget kalde dem attraktive lån, det giver god mening nok så meget! Det ændrer ikke på, at lån der ikke er målrettet en investering, er udtryk for et overforbrug.

Derfor har Enhedslisten i samarbejde med S og SF de seneste to år fremsat budgetforslag, hvor der ikke blev optaget likviditetslån. Det var muligt samtidigt med, at der var en sund økonomisk balance. Det er med andre ord et politisk valg, fra det blå flertal når der begge år er optaget lån.

Del på sociale medier