Den konservative vælgerforening har for nylig afholdt generalforsamling og det blev en både velbesøgt og indholdsrig generalforsamling, skriver foreningen i en pressemeddelelse:

Forud for generalforsamlingen indledte folketingsmedlem Marcus Knuth med at tage pulsen på det politiske klima på Christiansborg. Han berettede at den nye, større konservative folketingsgruppe er fyldt med energi og stærk samarbejdsånd og at den konservative politik bliver taget godt imod også blandt vælgerne. Efter indlægget fra Marcus Knuth og spisningen kunne generalforsamling officielt indledes.

Igen i år havde årets generalforsamling hos de konservative god tilslutning. Pressefoto.

Her kunne den afgående formand Christen Galsgaard berette om et 2019 med en række aktiviteter. Bestyrelsesmøder er skiftevis blevet afholdt rundt om i kommunen, og som oftest med deltagelse fra byrådsgruppen. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne kvitterer for den fortrolighed, der ydes vores bestyrelse fra alle byrådets C-medlemmer. Vi vil som bestyrelse fortsat bestræbe os på, at kunne bidrage i Jeres positioner, med udfordrende spørgsmål, og måske med gode håndfaste indspark fra vælgerforeningen til byrådsarbejdet.

Den lokale hvervegruppen som arbejder med tiltrækning af flere medlemmer vist sig meget aktive, med en række møder, for at skabe lokal interesse for vores politiske forening. Indsatsen har bragt nye medlemmer, og til dem skal lyde et stort velkommen. Den planlagte tur til Christiansborg, med Naser Khader som vores vært, blev en god oplevelse for alle os 14 deltagere. På Grundlovsdagen var vi repræsenteret ved Grundlovsfesten i Dianalund, samt naturligvis ved vores eget arrangement i Akademihaven – hvor hovedtalerne var Naser Khader og Kasper Støvring – vores lokale filosof herfra Sorø. Fremmødet var lidt bedre end 2018, (ca 65).

Vores sensommertur – gik til den nu, internationalt kendte keramiker Mogens Kræmer, derude i Skellebjerg, hvor vi samlede 28 deltagere til en hyggelig aften med indlæg om keramik og lokal politik. Vi deltog i efterårets Folkemøde, hvor engagerede medlemmer formåede at etablere en stand på pladsen, samt placerede vores budskaber i den centrale debat på selv dagen.

Politisk har det nationalt og lokalt været et opløftende år. Selvom de borgerlige mistede regeringsmagten, så kunne vi i Sorø Kommune konstatere en fremgang på knap 3% til de konservative. I byrådet ydes der et fortrinligt arbejde med borgmester Gert Jørgensen i spidsen for flertalsgruppen. Det er lykkes at få afværget de store kedelige overraskelser som var overtaget fra tidligere tider. Der er stabilitet og kontinuet og et rigtig godt afsæt til planlægning frem mod næste kommunalvalg i 2021, hvor den flotte vælgertilslutning til de konservative i Sorø Kommune meget gerne skal gentages.

Christen Galsgaard takker folketingsmedlem Marcus Knuth for et energisk landspolitisk indlæg. Pressefoto.

Den afgående formand, Christen Galsgaard takkede for samarbejdet med sin bestyrelse og konstaterede, at tiden nu var den rette til at give stafetten videre frem mod næste valg.

Fra generalforsamlingen var der anerkendelse af Christens arbejde og det faldt et fortjent bifald for hans indsats og medvirken til den lokale konservative fremgang.

Til den ny bestyrelse blev valgt: Ny formand: Mogens Schwensen, Ny næstformand: Johannes Pitzner, Kasserer: Marianne Vinding, Menigt medlem: Eva Sell, Menigt medlem: Mads Kruse-Andersen, Menigt medlem: Kristian Egebæk Mortensen, Menigt medlem: Vagner Pedersen

Inden generalforsamlingen blev rundet af, var der politisk oplæg fra Konservative Ungdom ved Albert Hammering og Carl Philip Dellgren og dernæst borgmester Gert Jørgensen.

Konservative Ungdom i Sorø kunne fortælle, at man samles mindst en gang om måneden – første tirsdag i måneden – og møderne er velbesøgte. Der er stor medlemsfremgang og man har i år rundet 40 unge medlemmer alene her i Sorø-afdelingen. På tirsdagsmøderne bliver der diskuteret ungdomspolitik, men man nyder også godt af deltagelse fra landsforeningen og de tilbud som gives i form af kursus og uddannelse, fortalte Albert og Carl Philip.

Dernæst blev ordet givet videre til Gert Jørgensen, som gav aktuelt status på byrådsarbejdet. Han kom ind på at der i det forløbne år var indgået et budget uden besparelser, men stadig uden deltagelse fra venstrefløjen. Endvidere fortalte han om udfordringerne med jordbundsforhold omkring etablering af omfartsvej ved Dianalund og Tersløse, hvilket har resulteret i at flertalsgruppen har sat projektet på hold indtil nye løsninger er blevet gennemarbejdet.

Trods de pludselige udfordringer som vil opstå ind i mellem, så kunne borgmesteren berette om et godt erhvervsklima og samarbejde. Han kunne også berette om lav arbejdsløshed i kommunen, øget borgerinddragelse med blandt andet et vellykket lokalt folkemøde, et idræts- og kulturliv som blomstrer, og veje som til stadighed bliver renoveret og kommer i bedre stand. Når han kommer rundt i kommunen og møder borgere, så er der meget ofte en glæde over vores arbejde og den service som ydes på ældreområdet og på børneområdet.

Gert Jørgensen fortalte, at så sige alle de penge vi må bruge på service, de bliver brugt. Selvom vi er en lille kommune, så gør medarbejderne det godt. Det til trods for at Sorø kommune ikke får en fair udligning og aktuelt har en ubalance i tilskud fra Staten på ca. 15 mio. kroner årligt. Han glæder sig derfor til at folketinget snart får taget hul på en ny udligningsreform og forventeligt tilfører flere penge til Sorø Kommune.

Inden generalforsamlingens afslutning, kunne gruppeformand Bo Christensen berette, at der i byrådet er et godt samarbejde med de fleste partier i byrådet, hvor De Konservative bliver anerkendt for at have skabt stabilitet i kommunen. Han men bemærkede dog også, at allerede nu, er flere partier ved at markere sig frem mod kommunalvalget i 2021.

I den konservative byrådsgruppe drøfter man også det kommende valg, og selvom der er 2 år til, så kunne Bo Christensen oplyse, at der er en god stemning i gruppen, og de konservative byrådsmedlemmer har mod på at forsætte indsatsen. Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med byrådsgruppens og borgmester Gert Jørgensen arbejde, og medlemmer gav opbakning til såvel arbejdet som den kommende valgkamp.