ankerhusInvitation til borgermøde på Ankerhus torsdag den 29. oktober kl. 18.30

Handicaprådet i Sorø Kommune lægger i år op til en dialog om den behandling, som kommunen kan tilbyde borgere med psykiske sygdomme nu og ikke mindst fremover. Ganske ofte drøftes forhold, som skal ændres og forbedres, for at borgere med en fysisk funktionsnedsættelse skal få et både værdigt og ligeværdigt liv. Det kan de fleste handicapråd vist skrive under på. Desværre er det ofte sådan, at de udfordringer, der er for borgere med en psykiatrisk diagnose, træder lidt i baggrunden.

For som det høres: ”Det er altid lettere at få accept for en brækket arm eller et brækket ben end for en psykisk lidelse – for den kan ofte ikke ses!” Derfor skal vi alle være gode til at sætte de psykiske sygdomme, deres behandling og ikke mindst forholdene for de borgere, der er ramt, på dagsordenen.

“Vi ”bryster” os jo af, at vi repræsenterer ALLE borgere, som har en funktionsnedsættelse, det være sig fysisk og/eller psykisk, så derfor er der al mulig grund til at sætte psykiatrien på dagsordenen”, fortæller Kirsten Bøge Holst, formand for Handicaprådet.

I efteråret åbner Region Sjælland et stort og moderne psykiatrihospital i Slagelse, hvor mange grene af psykiatrien, der tidligere var geografisk spredt, nu bliver samlet.

Derfor mener Handicaprådet i Sorø, at det er det helt rigtige tidspunkt at invitere meget bredt til et borger-/dialogmøde i Sorø, som afholdes:

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 18.30 til ca. kl. 21.15 på
Ankerhus – University College Sjælland – Slagelsevej 7, Sorø

En række politikere, fagfolk, organisationer, Psykiatriens Brugerpanel i Region Sjælland og ikke mindst borgere inviteres til at give deres bud på, hvor psykiatrien har haft og får udfordringer i de kommende år. Samtidig med, at behandlingsmetoderne er blevet bedre, ser vi flere og flere, der får en psykisk betinget diagnose, som kræver lægelig behandling, og der kommer hele tiden forslag til introduktion af nye typer medicin og heldigvis også andre tiltag, som kan gøre, at en borger med en psykiatrisk diagnose kan få det bedre.

“Men er vi også gode nok til at forebygge de psykiske problematikker på samme måde, som vi i årevis har satset på at gøre det på det fysiske/somatiske område? Og kan vi sætte os sammen og få og udvikle idéer til, hvordan fremtidens psykiatri skal tilrettelægges bedst muligt? Disse og mange andre spørgsmål kan ”komme på bordet” på debatmødet i oktober, og vi håber at se en masse deltagere med en masse gode tanker om dette så vigtige område”, fortæller Kirsten Bøge Holst

Tilmeld dig mødet hos Handicaprådets formand på mail kiho@soroe.dk eller på mobil 40 54 66 79.