koppUnge mangler lærepladser, og mange virksomheder er tilbageholdende, men ikke i Sorø, her satser Sorøs ældste tømrer- og snedkervirksomhed, Kopp Sorø, på de unge og har ikke mindre end 16 lærlinge i gang

Kopp Sorøs indehaver, Lars Mouritsen, siger, at det giver god mening at ansætte lærlinge. ”De unge bliver en del af kulturen, de får lært håndværket fra bunden og er med til at holde stolte håndværkstraditioner i hævd. På den måde fremtidssikrer vi virksomheden, så vi altid har de bedste håndværkere”.

Samfundsforpligtelse
Lars Mouritsen er uddannet tømrer- og snedkermester, og han har altid prioriteret at uddanne unge mennesker til fagene. ”Det er en bevidst strategi, at Kopp Sorø ansætter lærlinge. Det er med til at sikre kompetencer i virksomheden, men vi gør det også, da vi føler en vis samfundsforpligtelse”.

En undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet Deloitte viser, at kun 23 procent af virksomheder med faglærte medarbejdere har ansat lærlinge. Undersøgelsen viser også, at 11.000 unge i dag mangler en læreplads. ”Som samfundsbetragtning bør det tal ikke være så højt”, udtaler Lars Mouritsen.

Bygger fra bunden
Kopp Sorø dækker alle håndværksfag og arbejder både med nybyggeri, energirenoveringog restaurering af gamle bygninger. Lars Mouritsen er glad for de mange lærlinge. ”Det fungerer rigtig godt, når vores teams også får mulighed for at arbejde med restaurering af gamle bygninger. De unge får en grundlæggende viden om forskellige konstruktioner og materialernes styrke, og de lærer at bygge noget fra bunden med helt særlige teknikker og materialer”, siger han. Kopp Sorø holder fast i de bedste lærlinge, men mener, at det også er godt at komme ud og prøve noget andet i andre virksomheder.

Kopp Sorøs murerlærling Dennis fortæller om sin oplevelse: ”Det har været super godt at komme ud til mange forskellige fagområder. At arbejde med gamle håndværksmetoder giver en helt unik viden”.

Gode håndværkstraditioner
Kunderne efterspørger høj faglighed og gode håndværkstraditioner, så det er ofte krævende håndværksmæssige opgaver, som lærlingene kommer ud til. Dennis har været med til restaureringen af Falkensteen Gods, hvilket gav nye udfordringer: ”Det var rigtig spændende. Der skulle vi jo bruge gamle håndværksmetoder. Eksempelvis skulle vi bruge ægte mørtel til byggeriet, dvs. uden cement, fordi cementen gør, at kalken ikke binder. Hele tiden var der de her ting, som vi skulle være opmærksomme på”, fortæller han.

Netop detaljerne i håndværket og kravet til den høje faglighed er noget, der tiltaler Dennis, som har udsigt til at blive i virksomheden, hvilket han er meget glad for. Han er stolt over at have oparbejdet unikke kompetencer i arbejdet med de smukke, historiske bygninger.
Kopp Sorø har også travlt med nybyggeriet og er blandt andet udvalgt som Monier Tagpartner og Velfac Vinduesmester.

Fakta om KOPP Sorø
KOPP Sorø dækker alle håndværksfag: tømrer, snedker, murer, maler, brolægger mfl. og håndterer en byggeopgave fra start til slut. Vi kalder det ”Godt håndværk er færdigt arbejde”. Vores kundegruppe spænder vidt fra privatpersoner til erhverv, landbrug og ejendomsservice til udlejningsejendomme og boligforeninger. Læs mere på www.kopp-soroe.dk