Hvem ved hvor tromlerne er nedgravet ?

Sådan spørger formanden for Danmarks Naturfredningsforening/Sorø, Niels Hilker i dette debatindlæg. Han skriver:

Der er nedgravet tromler med forurenende indhold på, eller ved, den tidligere korkfabriks areal på Fulbyvej. Det udsagn har DN Sorø mødt flere gange uden dog at kunne få præciseret, hvor de konkret er nedgravet.

Problemstillingen er blevet aktualiseret hen over sommeren, hvor der ved et regnvandsudløb på Søstien ved Tuel Sø periodisk er konstateret ”oliefilm” og oftere en underlig opløsningsmiddel lignende lugt.

Regnvandsudløbet ved Tuel Sø. Foto: Niels Hilker, DN

Observationerne kan stamme fra tromlerne, som nu er gennetærede og derfor lækker indhold. Det er derfor meget nødvendigt at handle nu, så vi kan forhindre en forurening af Tuel Sø.

Vi håber du vil kontakte DN Sorø, hvis du kender noget til tromlerne og meget gerne, hvor de mere præcist er nedgravet.

Du kan være tidligere ansat eller på anden måde have haft relation til området. Vi respekterer, hvis du foretrækker at være anonym i forhold til myndigheder eller medier. Vi går ofte videre med, eller handler på, oplysninger uden på nogen måde at angive, hvor vi har dem fra.

DN Sorø håber at høre fra dig, så vi sammen kan rette op på en af fortidens synder.

Niels Hilker
formand for DN Sorø
30400509/niels.hilkers@gmail.com