Den 5. maj 2012 kl. 14-16 arrangerer Sorø Museum en rundvisning i særudstillingen om besættelsen. Rundvisningen omfatter en vandretur i Sorø, hvor de mest epokegørende steder udpeges, bl.a. Albertikrydset. Det gælder også Sorø Kultur- og Fritidscenter, hvor et beskyttelsesrum fra besættelsestiden netop er istandsat. Deltagerne er velkomne til selv at fortælle om besættelsestiden.

Gratis entré – husk fornuftigt fodtøj.