Den 2. juli 2011 kl. 13.00-16.00 arrangerer Kongskilde Friluftsgård førstehjælpskursus.

Instruktøren tager udgangspunkt i førstehjælp ved drukneulykker. Der vil være instruktion vedr. Hjerte-Lunge-Redning samt hjertestarter i “Naturskole lokalet”. Herefter bjergning af personer fra Tystrup Sø samt genoplivning på stranden. Til genoplivning med Hjerte-Lunge-Redning benyttes medbragte genoplivningsdukker. Til sidst er der spørgetid.

Et rigtigt førstehjælpeskursus tager 12 timer og er delt op i 4 moduler. Denne dag udgør første modul, som udmunder i et bevis.

Målgruppen er voksne, men bøn må godt kigge med og deltage.

Mødested: P-pladsen ved Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø.

Tilmelding til kongskilde@image.dk inden 30. juni 2011


Tystrup sø