University College Sjælland fejrer Forskningens døgn den 28. april 2011 med emnet:

Netværksmennesket – Viden fra nettet?

University College Sjælland skriver:

”Læring sker stadig mere gennem større og større brug af internettet. Arrangementet sætter fokus på hvorledes vi kan forholde os kildekritisk til den viden om sundhed, som vi henter på nettet. Hvad med rettigheder og faldgrupper for anvendelse af tekster, musik og video fra nettet til konstruktion af viden. Hvordan vurderes validiteten af materialet i forbindelse med specialeskrivning på Professionshøjskoler.

Derudover ses der på hvad viden på nettet betyder for f.eks. livsstil og selvforståelse.

Arrangementet bygger på foredrag, diskussion og eksempler på læring og oplevelser gennem mobillæring, wiki’er og lydfiler.

Alle kan deltage i Forskningens døgn og det er gratis at deltage – se mere på www.forskningensdøgn.dk

Målgruppe er undervisere, studerende, kommende studerende og andre lokale personer, der har interesse i at reflektere over netværksmennesket og hvad det er for videnstyper, der kan hentes i det virtuelle rum.”

Program og tilmelding her.

Ankerhus Seminarium