Indlæg af Linda Nielsen, Medlem af Byrådet for SF og Arne Juel Jensen, Formand for SF Sorø.

Forsamlingsfrihed
Forsamlingsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os. Derfor skal vi værne om den. Denne rettighed har Byrådet derfor taget stilling til i sine bestemmelser om, hvem der kan låne kommunale lokaler.

Heri står der, at alle foreninger, herunder politiske foreninger, som er hjemmehørende i Sorø Kommune og som er berettigede til offentlig støtte kan låne lokaler til aktiviteter.
Intet om at Kommunen ønsker at blande sig i indholdet af aktiviteterne eller møderne, som foreningerne afholder.

Alligevel har Kommunaldirektøren og Borgmesteren i fællesskab besluttet sig for netop det ved at blande sig i hvem, der skal inviteres til et offentligt møde om skolepolitik arrangeret af Liberal Alliance. Hvis det er et generelt ønske om at blande sig i indholdet af et møde i kommunale lokaler, eller hvem der kan deltage, er det både en beslutning, der er stærkt bekymrende, og slet ikke i overensstemmelse med de gode generelle regler, som kommunen tidligere har vedtaget.

Hvis det kun er det aktuelle skolemøde beslutningen handler om, ser vi desværre også en særbehandling af viceborgmester Lars Schmidt.

Kommunaldirektøren og Borgmesteren har vist, at de ikke respekterer Grundlovens rettighed om, at vi har Forsamlingsfrihed i Danmark. Det er stærkt bekymrende.

Ytringsfrihed
Ytringsfrihed er en af de helt grundlæggende rettigheder, som Grundloven giver os som borgere i Danmark.

Derfor skal der noget ekstraordinært til for at begrænse den. Det er derfor helt uholdbart, at Kommunaldirektøren og Borgmesteren i fællesskab har valgt at gøre netop det ved deres påbud om at kræve en løbeseddel fjernet fra forældrenes opslagstavler i daginstitutionerne. Løbesedlen fortalte om en demonstration, hvor man ønskede flere voksne i børnenes institutioner. Et helt rimeligt og ansvarligt ønske. Det bragte hverken mennesker eller rigets tilstand i fare.

Deres snak om, at løbesedlen skulle forstyrre de ansattes sjælefred, eller hvad det nu er, de er bange for, er helt urimelig.

Vi tror, at de forskellige bestyrelser i vores institutioner – og kun dem – er både ansvarlige og kompetente til at administrere forældrenes opslagstavler, hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt.

Endnu engang udviser Kommunaldirektør og Borgmester i fællesskab et demokratisk underskud. Det er bekymrende.

Foto: ABW