PRESSEMEDDELELSE

300 borgere har ytret sig – nu er det DIN tur
Det er vores fælles fremtid som er til debat når Sorø Kommunes Udviklings- og Planstrategi 2011 sendes i offentlig høring.

Byrådet i Sorø Kommune har den 27. april vedtaget forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011. Forslaget sendes i offentlig høring fra den 3. maj til den 27. juni 2011.

Udviklings- og Planstrategien beskriver helt overordnet den retning kommunen skal udvikle sig i over de kommende år. Og det er nu man som borger har mulighed for at give sin mening til kende og være med til at præge retningen.

Godt 300 borgere fra kommunens elektroniske borgerpanel har allerede ytret sig, og deres input er nu taget med i Udviklings- og Planstrategien.

Udviklings- og Planstrategien handler om hele Sorø Kommune – med dens herlighed af enestående natur, landskaber, landsbyer og bysamfund, og med dens rige kulturarv, og særdeles aktive lokale kultur- og foreningsliv og stærke erhvervsliv.

Borgmester Ivan Hansen håber, at mange griber chancen for at forholde sig til kommunens fremtid.

”Udviklings- og Planstrategien er den overordnede strategi for kommunens udvikling. Det er et vigtigt instrument for både politikere og forvaltning, og vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at give deres bemærkninger og kommentarer til byrådets forslag til, hvordan vi skal indrette vores kommune i fremtiden,” siger han.

Sorø Kommune står, i lighed med landets øvrige kommuner, over for betydelige økonomiske udfordringer i de kommende år. Det betyder at midlerne til udvikling skal skabes, før de kan bruges. Det skal især ske gennem et markant fokus på erhvervsudvikling og bosætning, men også via interne effektiviseringer.

Syv temaer
Udviklings- og Planstrategien fremhæver syv temaer, Sorø Kommune ønske at sætte politisk og ledelsesmæssigt fokus på i de kommende år. Temaerne er:

• Tema 1: Sorø som skolernes kommune
• Tema 2: Sorø som familiernes kommune
• Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune
• Tema 4: Sorø som naturens kommune
• Tema 5: Sorø som kulturens kommune
• Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune
• Tema 7: Lokal Agenda 21-strategi for Sorø Kommune

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside på www.soroe.dk.

Strategiforslaget er fremlagt til debat i 8 uger, inden byrådet i september 2011 tager endelig stilling til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune.


Sorø Rådhus