Lions Club Sorø 

Mødested:
Sorø Kultur og Fritidscenter, lokale 111
Frederiksvej 27
4180 Sorø
soroe@lions.dk

Følg Sorø Lions på Facebook 

Uselvisk indsats
Lions Club er en verdensomspændende humanitær hjælpeorganisation, som støtter værdigt trængende globalt såvel som lokalt. Lions Club Sorø hjælper lokalt i vores område.

Lions Club  har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred. Lions Club blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization). Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål.

Medlemmerne af enhver lokal afdeling af Lions Club betaler et månedligt kontingent, som indebærer, at for hver tjent krone går 0% til administration. De indtjente midler går derfor ubeskåret til hjælpearbejde.

Lions Club Sorø stræber til stadighed efter at skabe arrangementer, som kan understøtte ambitionen om at samle midler til værdigt trængende humanitære formål fortrinsvis i lokalområdet. Arrangementerne tilsigter samtidig i sig selv at bidrage til fælles oplevelser til gavn for sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Lionsfilmen og logoet
Se Lionsfilmen, som giver en god introduktion til organisationen og dens formål:

Det internationale logo er det velkendte emblem med det guldfarvede L og de to løver, der ser til begge sider. De symboliserer medlemmerne, der kigger efter områder, hvor der er behov for en uselvisk indsats. Blandt de værdier som løverne holder højt, og som logoet udtrykker, er trofasthed, mod og engagement, ærlighed, mildhed, renhed og gavmildhed.

Sjovt samvær og gode oplevelser
Men det skal også være sjovt at være medlem af Lions! Når medlemmerne mødes sker det ikke sjældent til spændende foredrag eller virksomhedsbesøg, og det glade samvær med klubkammeraterne er for mange en væsentlig grund til, at medlemsskabet fornyes år efter år. Mange er medlemmer på livsstid, hvilket er en sjældenhed i en tid med mange andre muligheder for ”networking”.

Midlerne til hjælpearbejdet skaffer Lions via aktiviteter, og i Sorø er Lions især kendt for markedet i sensommeren, julefrokosten i december og nytårskoncerten i klosterkirken. Mange har også prøvet lykken i Lions’ tombola, der stilles op ved en række velbesøgte arrangementer i Sorø.

Vores sølvpartner, Lions Club Sorø blev stiftet i 1971 og chartret i 1972. Lions er ekstrastærkt forankret i Sorø Kommune, idet foreningen har en datterklub i Dianalund. Moderklubben findes i Slagelse.

Hvordan bliver man medlem?
Det er ingen hemmelig loge, men man skal inviteres af et Lions-medlem. Kender du ingen i Lions, er du velkommen til at kontakte klubben, som mødes på “Værkerne” to gange om måneden.

Del på sociale medier