Venstre i Sorø Kommune

De liberale ideer er beskrevet i Venstre vedtægter:

Målet er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

• Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
• Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
• Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
• Retten til privat ejendom

Venstres kommuneforening skal sørge for

• At opstille kandidater til Sorø Kommunalbestyrelse
• At opstille 1-2 kandidater til regionsrådet i Region Sjælland
• At være med i opstilling af Folketingskandidat for Ringsted-Sorø kredsen.

Derudover skal kommuneforeningen sikre, at Venstres medlemmer inddrages i politikudvikling på kommunalt niveau og for regions-, national- og EU-politik facilitere samme.

Ved kommunalvalget i 2021 blev Kasper Nygaard, Jakob Spliid og Ninna Wiese Pedersen valgt til kommunalbestyrelsen.

Alle, der har lyst til at stille op som kandidat for Venstre til kommunalvalget opfordres til at henvende sig til formanden for kommuneforeningen; både spidskandidatemner og almindelige kandidater. Jo tidligere man melder sig på banen, jo større indflydelse får man. Det samme gælder, hvis man ønsker at være kandidat til regionsrådsvalget.

For nærmere detaljer henvises til vores hjemmeside, soroe.venstre.dk, eller landsorganisationens hjemmeside, venstre.dk.

For indmeldelse i Venstre henvises til venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem.

Øvrige henvendelser til formanden for Venstre i Sorø
Henrik Vester
Næstvedvej 25
4180 Sorø
T: 40 28 35 81 | M: vesterogco@stofanet.dk | facebook.com/VenstreiSoroeKommune

 

Foto: ABW

sølvpartner