Venstre i Sorø Kommune
v/ Jørgen Larsen, formand
Bakkevej 14
4293 Dianalund

Følg Venstre i Sorø på Facebook

Meld dig ind i Venstre i Sorø

Fremtid i frihed og fællesskab
Venstres principprogram fortæller helt grundlæggende om Venstres holdninger, og det er fundamentet for Venstre i Sorø Kommunes arbejde. Her arbejdes der ud fra tanker om valgfrihed, bevidsthed og værdighed, åbenhed i det politiske arbejde, nutidig service til borgerne, løsninger frem for begrænsninger og økonomisk ansvarlig drift.

Højt på listen over lokale mærkesager er børn, pasning og undervisning. Her arbejder Venstre for at borgerne kan vælge mellem forskellige pasningstilbud, både kommunale og private, og der skal være gode pasningstilbud i hele kommunens geografiske område. På skoleområdet arbejder Venstre for at have den bedste folkeskole og støtter kommunens profil som science-kommune med bl.a. afholdelse af Lego League.

Sorø skal tiltrække tilflyttere
På Kultur- og Fritidsområdet vil Venstre skabe og støtte de gode rammer indenfor kultur-, idræts-, frilufts- og foreningslivet, bl.a. ved et bedre samarbejde mellem ildsjæle, brugere og institutioner. Det er vigtigt for Venstre, at Sorø Kommune fremstår som en erhvervsvenlig kommune, der skal være attraktiv for virksomheder og iværksættere, der er med til at skabe udvikling, vækst og nye arbejdspladser. Kombineret med kommunens rige kultur- og fritidsliv gør det Sorø Kommune til et attraktivt sted for tilflyttere.

Venstre prioriterer sundhed og omsorg højt, så alle borgere uanset alder kan få de rigtige tilbud. Det betyder god kvalitet i ældreplejen og høj trivsel hos plejepersonalet og færre bureaukratiske hindringer.

Miljøet prioriteres højt og genanvendelse af affald, energirenovering af kommunale bygninger og langsigtet planlægning af veje og kollektiv trafik ligger også højt på listen over de sager Venstres byrådsmedlemmer arbejder for.

Rolf Clausen. Foto: Venstre Sorø

Byrådsmedlemmerne
Byrådsgruppen består af de valgte repræsentanter, der arbejder målrettet på at få mest mulig indflydelse, så partiets mærkesager føres igennem i Sorø Kommune. Det foregår i samarbejde med andre partier, og her varetages forhandlingerne af byrådsgruppens repræsentant der har mandat til forhandlingerne.

Venstre er repræsenteret i byrådet med Rolf Clausen, Jens Nygaard og Maria Møller.

Rolf Clausen er gruppeformand for byrådsgruppen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget, medlem af Valgbestyrelsen og formand for Sorø Forsyning A/S.

Jens Nygaard er formand for Teknik- og Miljøudvalget, næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Handicaprådet.

Maria Møller er medlem af Børn- og Undervisningsudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vælgerforeningen
Bestyrelsen for Venstres vælgerforening i Sorø Kommune består af 11 medlemmer: Jørgen Larsen (formand), Kasper Emde Nygaard (næstformand), Peter Møller (kasserer), Joachim Clausen, Alice Krabbenhøft, Lone Grunnet-Lauridsen, Charlotte Moestrup, Rune Jordan, Eduard Rasmussen, Henrik Vester og Kim Eriksstrup.

sølvpartner

Del på sociale medier