Det Konservative Folkeparti i Sorø
Formand Mogens Schwensen

Borgmester Gert Jørgensen

Følg Konservative i Sorø på Facebook

En kernesund økonomi og politisk samarbejde over midten i Sorø
Ordentlighed og ærlighed et to nøgleord for Gert Jørgensen både i livet og i hans arbejde. For Gert Jørgensen er en kernesund økonomi forudsætningen for et velfungerende samfund, både nationalt og lokalt. Gert er student fra Sorø Akademi Skole, uddannet erhvervsøkonomi fra CBS og i 15 år aktierådgiver i Danske Bank før han i 2013 blev borgmester i Sorø og overtog pladsen fra socialdemokraten Ivan Hansen og var den første ikke-socialdemokratiske borgmester i omkring 23 år. Gert blev genvalgt i 2017.

Gert Jørgensens mærkesager er:
• Borgerinddragelse – alle synspunkter skal imødekommes og sammen er vi stærke.
• Kernesund økonomi. Den bedste erhvervskommune med arbejdspladser og mere til dig som borger.
• Tryghed for alle borgere – god økonomi er fundamentet for at gøre mere for flere.

Det Konservative Folkepartis politik
Målet er at Danmark skal være et samfund i balance med mere frihed, tryghed og ansvarlighed. Du skal føle dig tryg og få hjælp og omsorg når du har brug for det, med et sundhedsvæsen i verdensklasse. Der skal være tid til dig og praktiserende læger nok i dit lokalområde.

Alle børn skal godt fra start i livet. Det kræver fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed i trygge rammer, der giver håb for fremtiden.

Det danske samfund bygger på tillid, men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Det er derfor vigtigt at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Politiet skal være borgernært og tryghedsskabende.

Der skal føres en stram udlændingepolitik, hvor der stilles større krav til udlændinge om at lære dansk og forsørge sig selv.

Der skal være styr på dansk økonomi med lavere skat og virksomheder i vækst. Den enkelte borger skal have mere ud at gå på arbejde, arveafgiften skal afskaffes, og skatten skal lettes på bil og bolig.

Det Konservative Folkeparti fører en ansvarlig klimapolitik og vil bl.a. styrke Klimarådet og involvere erhvervslivet i udviklingen af en grøn fremtid for Danmark igennem konkrete tiltag.

Sjællands tur
Og så er det Sjællands tur til at få en styrket og mere sammenhængende infrastruktur efter det store fokus på de jyske vejanlæg i de senere år.

Vær med som aktiv, støt eller følg Det Konservative Folkeparti Sorø kommune. Bliv medlem.

sølvpartner