Iben Røstbjærg Kullberg
Opstiller på liste H
Tlf. 8121 1001 – træffes bedst i formiddagstimerne.
Mail: kullberg@outlook.dk