Radikale Venstre Sorø

Følg de Radikale Venstre i Sorø på Facebook 

Sorø skal ind i klimakampen
”Stenlille bliver aldrig Sorø, og Sorø bliver aldrig København, og det er godt det samme, men det er byrådets opgave at skabe en balance i kommunen, så yderområder ikke ender med at være udkantsområder.” Således skrev Sascha Fich, der som de Radikale Venstres spidskandidat blev valgt ved kommunalvalget 2021.

Lige så vigtigt som balance i kommunen er balance i klimaet. Når Radikale Venstre i Sorø siger ”grøn”, så betyder det ”nu”. Byrådsgruppen foreslog, ved det første byrådsmøde i 2020, en ny Klimastrategi og Klimahandlingsplan for 2021-2030.

Forslaget til Klimahandlingsplan er forpligtende og indeholder bl.a. delmål og krav om opfølgning, for som partiet skriver på sin Facebookside, bør ingen hænge i bremsen, når det gælder bekæmpelse af klimaforandringerne.

Radikale i Regionsrådet og Folketinget
Regionalt repræsenteres Radikale Venstre af Anne Møller Ronex, Holbæk, der blev genvalgt ved regionsrådsvalget 16. november 2021. Hun fik fuldtonet opbakning fra baglandet.

Kathrine Olldag er den ene af de to sjællandske folketingskandidater.

”2020 er gavmild med førstegangsoplevelser, katastrofer og skandaler. Det har været et vildt første år i politik,” udtalte hun, der er folketingsgruppens skatte- og kommunalordfører.

Trods katastrofer og skandaler kæmper den radikale folketingsgruppe stadig for ungdomsuddannelserne, SOSU-uddannelserne, FGU, kultur, beskæftigelse, forskning, klimahandling og indsatser mod social kontrol.

Frihed og fællesskab
Et demokratisk samfund kan kun fungere, hvis dets medlemmer føler sig forpligtet over for hinanden. For Det Radikale Venstre hænger frihed og forpligtelse uløseligt sammen. I fællesskabet formes rammerne for den enkeltes liv og frihed. Samtidig er det enkelte menneskes indsats og stræben efter at realisere sine muligheder nødvendig for, at fællesskabet kan udvikle sig og være mangfoldigt.

Det Radikale Venstre ønsker et samfund med frihed til at tro, tænke og handle: “Vi vil styrke demokratiet, så alle har lige ret til og mulighed for at øve indflydelse.”

 

sølvpartner