Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark

Formålet er at oplyse om naturparkens mange værdier og om naturparken siden den blev udnævnt i 1964.