Grøn Hverdag Sorø og Omegn
Dorte Nielsen
Sønderskovvej 17
4180 Sorø
3888 8151

Grøn Hverdag er en landsdækkende forening, der går ind for “bæredygtighed”. Det vil sige et bedre miljø, større biodiversitet, økologi, vedvarende energi, fossilfri transport, mindre affald, mere genbrug, sundere forbrug, fornuftig udnyttelse af ressourcer og en økonomi der fremmer disse ting.

Grøn Hverdag har to pladser i Forbrugerrådet og medlemsskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

GH-Logo