Foto: Sven-Erik Johannesen - Bukkemorgen 16. maj 2013: Jens Ingvardsen med flot gaffelbuk
Foto: Sven-Erik Johannesen – Jens Ingvardsen med flot gaffelbuk, maj 2013

Lynge-Broby Jagtforening
Rørstensgården
Smedevej 51
4180 Sorø
Tlf. 57 64 82 06
kukir@olsen.mail.dk

Lynge-Broby Jagtforening på Facebook

Traditionsrigt jægerfællesskab
Lynge-Broby Jagtforening blev etableret tilbage i 1936. Det betyder ikke, at foreningen er gammel og grå – snarere tværtimod. Foreningen lever i bedste velgående og har i dag godt 110 medlemmer, spredt ud på forskellige aldersgrupper. Medlemmerne lægger vægt på, at man i Lynge-Broby Jagtforening har et godt socialt samvær, samt at alle jægerne demonstrerer den rigtige jagtmoral.

Lynge-Broby Jagtforening er som forening med i Danmarks Jægerforbund, og medlemmerne modtager derfor helt automatisk tidsskriftet ”Jæger” som en integreret del af deres kontingent. Danmarks Jægerforbunds medlemsblad udkommer en gang om måneden og rummer altid interessante artikler om jagt og dertil hørende emner.

lbj2
Foto: Kurt Olsen – sunde rådyr, januar 2011

Samler jægere i alle aldre
Lynge-Broby Jagtforening har i alle årene haft som mål, at foreningen gennem sine aktiviteter og mulighederne i foreningslokalerne var det naturlige samlingspunkt for alle jægerne i Sorø og omegn. Foreningen holder til i Rørstensgården på Frederiksberg i Sorø.

Foreningen har en række forskellige medlemsskaber, der alle tager udgangspunkt i jægernes alder. Det er således billigst for de unge under 15 år, mens ordinære medlemmer mellem 25 og 68 år bidrager mest til foreningen.

lbj1
Foto: Sven-Erik Johannesen – efterårsjagt, oktober 2011

Jagtområder
Man råder over to jagtarealer; den ene er rundt om Rørstensgården, og det andet er Vrangshøj-området i Fjenneslev. Arealet på Rørstensgården består primært af opdyrkede marker og levende hegn, og typisk består byttet her af harer, råvildt, fasaner samt duer. Vrangshøjs arealet ligner i udseende og byttedyr meget Rørstensgården, dog ses sneppen ofte her foruden de øvrige fire dyrearter.

Der bliver holdt en del jagter i løbet af året. Som oftest er det på foreningens egne arealer, men fra tid til anden er der jagt på andre områder, altid efter aftale med lodsejeren. Der bliver normalt afholdt omkring tre jagter hvert efterår, hvor jægerne skyder alt inden for jagtlovens rammer. Herudover er foreningen med til lokalområdets regulering af råger og til forskellige rævejagter.

Uden for jagtsæsonen bruges tiden på våbenindskydning, på træning med riflen, på flugtskydning samt på sociale arrangementer oftest i forbindelse med et jagtforedrag.

Bliv jæger
Bor du på Sorø egnen, og har du ambitioner om at blive jæger, så har du mulighed for at gøre drømmen til virkelighed. Bestyrelsen i Lynge-Broby Jagtforening har altid tid til en snak, og de ved alt om, hvad der kræves af jagttegn og uddannelse, før man for alvor kan kalde sig jæger.

Formanden hedder Niels Crone Madsen, og han kan kontaktes på tlf. 23 32 31 03. Læs mere her.


sølvpartner

Del på sociale medier