Piratøen-Live blev stiftet juni 2013.

Foreningens formål er at skabe et socialt forum for børn, unge og deres familier ved at forestå udvikling, planlægning og gennemførelse af et årligt tilbagevendende live-rollespilsarrangement/festival med ”Piratøen” som tema. Oplevelser på piratøen skal give deltagerne mulighed for at afprøve og udfordre egne evner indenfor kreativitet, indlevelse, handlekraft/initiativ, udfoldelse og improvisation.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller ved et arrangement.

Rollespillere i fuld ornat
Rollespillere i fuld ornat