Formand Niels Hilker. Foto: DN Sorø

DN Sorø
Niels Hilker
Formand
30 40 05 09

Kontakt DN Sorø på mail: soroe@dn.dk 

Følg DN Sorø på Facebook

Mere natur i Sorø kommune
Sorø kommune er fyldt med pragtfuld natur. Sorø by er omkranset af søer og engområder, og der er udstrakte skovområder med mange fortidsminder. Mod nord finder man naturparken Åmosen, skovene mellem Ruds Vedby og Dianalund og moseområderne ved Munke Bjergby. Mod syd ligger Bromme Lillesø, Maglesø og den spændende Bromme Plantage med synlige rester af 1700-tallets jorddyrkning. Kommunegrænsen ligger ved Susådalen og den vildtvoksende Suserup Skov og Tystrup Sø.

DN Sorø ønsker at bevare det store naturpotentiale, der findes i kommunen og forbedre sammenhængen mellem de enkelte naturlokaliteter (vandløb, moser og skove)

Oplevelser i naturen
DN Sorø arrangerer ture som f.eks. den årlige nattergaletur meget tidligt om morgenen og svampeturen om efteråret. Turene giver fine naturoplevelser og er en god anledning til hyggeligt og uhøjtideligt samvær.

DN Sorø arrangerer også den årlige affaldsindsamling i kommunen, hvor andre foreninger, skoler, lokalråd og ildsjæle mødes for at indsamle sækkevis af henkastet affald på villaveje, i grøftekanter og langs skovstier.

Den årlige affaldsindsamling. Foto: DN Sorø.

Naturens advokat
DN Sorø er som forening klageberettiget i mange sager, der vedrører natur, miljø og landskab.

DN Sorø har en arbejdsgruppe, som mødes en gang om måneden og ser myndighedernes afgørelser igennem. Når naturens og miljøets interesser er på spil, vurderer arbejdsgruppen, om der er grundlag for at klage eller på anden vis tale naturens sag. DN Sorøs bestyrelse afgør DNs holdning.

Der findes flere arbejdsgrupper, hvor man kan gøre en forskel: Sporgruppen tilser og vedligeholder de 11 eksisterende naturspor i Sorø Kommune og sørger for der er informationsfoldere i kasserne. Naturplejegruppen plejer mindre plejekrævende naturperler i samarbejde med lodsejer. Hasselmusgruppen beskæftiger sig med at sætte redekasser op, aftale med lodsejere, føre tilsyn og journalisere observationerne. 

Vil du gøre en forskel ?
Det skal være sjovt og givende at være aktiv. Du forpligter dig derfor ikke til at bruge et bestemt antal timer i DN Sorø – du bestemmer selv dit engagement. Sammen med andre aktive er du selv med til at planlægge, hvad I skal arbejde med, hvor ofte I skal mødes, og hvordan I vil gribe tingene an.

Tilmeld dig her

Foto: ABW
sølvpartner