Foto: ABW

Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening

Kræftens Bekæmpelse Sorø på Facebook

Patientstøtte, forebyggelse og forskning
Mere end 40.000 mennesker arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse i hele Danmark, og Sorø er ingen undtagelse. Den soranske lokalforening under Kræftens Bekæmpelse drives af en gruppe ildsjæle som i samarbejde med bl.a. Sorø Kommune har fokus på oplysning om kræft i Sorø. De frivillige hjælper patienter og pårørende og arrangerer aktiviteter og events der understøtter oplysnings- og indsamlingskampagner.

Meget er blevet bedre, siden Kræftens Bekæmpelse blev stiftet, og i dag er diagnosen kræft ikke nødvendigvis en dødsdom. Vi ved også meget mere om, hvordan forskellige former for kræft forebygges. Foreningens mål er klart: Færre skal få kræft, flere skal overleve kræft og få et bedre liv med kræft og kræftbehandling.

Foto: ABW

Kræftramte bliver hørt
Kun 3 procent af Kræftens Bekæmpelse kommer fra det offentlige, og dermed er Kræftens Bekæmpelse afhængig af sine medlemmer, frivillige, og alle andre der bidrager med alt hvad de kan.

Kræftens Bekæmpelse bidrager på landsplan til at fremme kræftforskningen og forbedre behandlingen. Lokalt bidrager man i Sorø bl.a. ved at formidle resultaterne af kræftforskningen og forsøge at sikre at udviklingen kommer patienterne og de pårørende til gavn. Viden skal gå begge veje, og som sygdomsbekæmpende forening kæmper Kræftens Bekæmpelse for at kræftramte mennesker over hele landet bliver hørt. Kræftpatienter og pårørende skal medinddrages i eget forløb og generelt i tilrettelæggelsen af kræftforløb.

Foto: ABW

Gåture og møder
Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der er baseret på medlemskab og frivilligt arbejde. Lokalforeninger og frivillige medvirker til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening medvirker eksempelvis i forårets landsindsamling, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer bidrager. Meld dig gerne som indsamler via foreningens hjemmeside eller facebookside.

Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening medvirker endvidere i efterårets Stafet for livet, der finder sted på Grønningen, ved Sorø Hallen. Over et døgn, afsluttende med en smuk lysceremoni, sættes fokus på kræftsagen, og det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet. Stafetten varer over natten, for at symbolisere at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet.

Året rundt arrangerer vores sølvpartner, Kræftens Bekæmpelse gåture i Sorøs smukke natur. Desuden arrangeres foredrag, debat og networking på Værkerne.

Kontakt Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening 

Foto: ABW
Foto: ABW
Del på sociale medier