KLF, Kirke & Medier, Netværk Vestsjælland

Følg Kirke & Medier på Facebook 
Bliv medlem af Netværk Vestsjælland Facebookgruppe 
Bliv medlem af KLF 

Den nødvendige mediekritik
Medier spiller en stor og magtfuld rolle i alle former for stater. I demokratier ses medierne ofte som ”den fjerde statsmagt”, dvs. et supplement til magtens tredeling i den lovgivende, den dømmende og den udøvende. Det er tanken, at medier skal være kritiske overfor magthavere, og at kritiske uafhængige medier via deres blotte eksistens medvirker til at holde magthaverne på dydens smalle sti. Det bliver imidlertid ofte ved tanken – eller sådan kan det i hvert fald synes. Hvor meget ‘kritisk journalistik’ får vi egentlig for pengene? Er det overhovedet muligt for de ofte massivt statsstøttede medier at være reelt kritiske over for stat og kommuner? Og hvad med de medier som alene er annoncefinansierede – kan de være kritiske overfor magtmisbrug som virksomheder udøver?

I en tid hvor mediemagten har flyttet sig til store udenlandske virksomheder som Facebook, Google og Netflix, er der måske mere end nogensinde før grund til at være skeptiske overfor medierne – de historier de fortæller, og alt det de vælger ikke at fortælle.

Foto: ABW

Eftertænksomhed midt i mediestrømmen
Det er en sund skepsis som de fleste begavede mennesker får med erfaringen, men der er få som vedholdende og systematisk holder øje med medierne, kritiserer dem for det dårlige og belønner dem for det gode de gør. KLF, Kirke & Medier  er en fælleskirkelig og partipolitisk uafhængig forening med fokus på vores medier – særligt massemedierne, som har været og stadig er radio og tv, men som i stigende grad er blevet de såkaldt sociale medier.

KLF arbejder for at medierne bringer historier, som afspejler et kristent livs- og menneskesyn. De ønsker anstændige medier, der tager etik og menneskeværd alvorligt. De ønsker endvidere at fremme mediemodet, dvs. modet til at sige fra over for dårlig medieindflydelse, mod til at tage en timeout fra mediestrømmen og modet til også at benytte medierne bevidst.

Bliv medlem
KLF blev grundlagt under navnet ”Kristelig Lytterforening” i 1926 og dækker i dag med sine ca. 14.000 medlemmer hele den kristne kirkes bredde og meget mere end radio. Med tiden er KLF blevet en relevant og respekteret dialogpartner for medier og meningsdannere. Gennem løbende dialog medvirker KLF til at fastholde public service-medierne på de aftaler, som er indgået med politikerne.

KLF har aktive medlemmer som bidrager såvel med indsigt og ideer som med økonomisk støtte. Du kan støtte foreningen via mobile pay på 93 88 20 26. Du kan også tegne medlemskab på 220 pr. person eller 340 for et familiemedlemskab årligt.

Lokalt i Netværk Vestsjælland arrangerer vores sølvpartner, KLF foredrag og debat om eksempelvis afspejlingen af kristendom i film og tv-serier. Alle er velkomne til disse spændende aftener med kendte mediepersoner. Det gælder også generalforsamlingen i marts og mediestævnet i maj. Tag derfor nabo, familie og venner med!