v/ Holbergcentret
Holbergsvej 18
4180 Sorø

Holbergcentrets Venner blev etableret i 2012 af af en gruppe frivillige, der ønsker at højne livskvaliteten for beboerne på Holbergcentret. Foreningen planlægger at afholde filmforevisninger, sommerudflugt o. lign. og ønsker at anlægge en sansehave for centrets beboere. Foreningen vil løbende fortsætte med nye initiativer og projekter.

Alle forslag, der kan skabe livskvalitet og oplevelse af at være i udvekslende kontakt med samfundet i almindelighed, er velkomne.

Holbergcentrets Venner er åbne for initiativrige og engagerede mennesker, der vil være med til at gøre en forskel.