Stenlille Handels-, Håndværker & Borgerforening
Formand: Carl-Henrik Nielsen
Tlf. 21 69 39 95

Foreningens formål er ved samarbejde og god forståelse at virke til, at Stenlille og omegn må gå frem i udvikling til gavn og glæde for byens og omegnens beboere.

Stenlille Borgerforening arbejder bl.a. for at bevare genbrugspladsen i byen.