Tilmeld dig fødselsforberedelse for par. LOF Sorø anbefaler at den gravide er i uge 30-37.

Undervisningen består af 3 x 1½ time og er en blanding af faktuel undervisning og konkrete fysiske øvelser i form af bl.a. vejrtrækningsøvelser, små visualiserings-meditationer, lette øvelser til udstrækning og afspænding, rebozo-massage og undervisning i akupressur.

De 3 undervisningsgange er inddelt i følgende emner.

3. trimester – den sidste del af graviditeten:
Her vil i blive klædt på til den sidste del af graviditeten. Vi skal snakke om den mentale forberedelse til det kommende forældreskab og de fysiske og psykiske processer man gennemgår som par og individuelt. Vi skal også snakke om de forventelige graviditetsgener man kan opleve i den sidste del af graviditeten og øvelser og råd til hvordan du som gravid og din partner, kan forbygge og lindre disse. Vi skal også nå at snakke om hvad I selv kan gøre for at I begge bliver mentalt klar til den forestående fødsel og hvordan I sammen kan øge chancen for at fødslen indsætter spontant omkring termin.

Fødslen:
Her når vi forbi emner, der vil gøre jer klogere på fødslens start og give jer indsigt i fødslens faser og forventelige forløb. Vi skal have fokus på partnerens og/eller fødselshjælperens rolle under fødslen med konkret viden om alle processerne i en fødsel og hvordan den fødende bedst hjælpes og guides gennem fødslen. I vil få øvelser til håndtering af veer, og grundig information om smertelindringsmulighederne, både naturlige og medicinske. I vil få indsigt i jordemoderens arbejde på fødestuen. Derudover vil vi også snakke om igangsættelse af fødslen og mulige komplikationer under fødslen og hvordan disse kan forandre fødselsforløbet.

Den tidlige barselstid:
Her rummer emnet tiden lige efter fødslen og jeres første møde med det nyfødte barn. Amning er det altoverskyggende i den første tid efter fødslen, derfor bliver dette et stort emne denne undervisningsgang. Vi skal også snakke om jeres liv som forældre og hverdagen med den lille ny.

Underviser: Liv Adelstorp er uddannet jordemoder og mindfulness og meditationsinstruktør.

Første mødegang mandag den 23.03.20 kl. 16:30 – 18:00.
Det sker i Sorø Sundhedscenter, Dr. Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø.

Tilmelding her

Foto: LOF Sorø