Ifølge Sorø Avis (18. januar 2011 side 2) er der kommet et forslag fra forældre om en ny skolestruktur: Pedersborg Skole skal specialisere sig i 0.-6. klassetrin og Sorø Borgerskole af 7.-10. klassetrin. Til gengæld kan de små lokalskoler bevares. Hermed bremses udflytning fra landsbyerne, ligesom kommunen undgår en markant forøgelse af transportomkostningerne.

Forældrenes forslag er interessant ud fra det perspektiv, som fremtidsforsker Marianne Levinsen tegner (senest på et foredrag i Ringsted), nemlig at børnefamilier i stigende grad ønsker at bosætte sig på landet. Vel at mærke hvis der er en skole i nærheden til de mindre børn.

Et andet perspektiv er, at Folkeskolen er dyb krise i disse år, og der skal implementeres dybtgående forandringer, hvis det danske uddannelsesniveau ikke skal forringes yderligere. Danmark er hastigt på vej til at blive en tredjerangsnation, og Folkeskolens massive problemer spiller en væsentlig rolle i derouten. I denne sammenhæng er Sorø-forældrenes friske forslag et godt bud på den nytænkning, som må til.

Generelt ville det klæde Sorø Kommune at lytte lidt mere til forældre = skatteydere.

Sorø Borgerskole