Af Bo Mouritzen, Kommunalbestyrelsesmedlem – Enhedslisten i Sorø

I august behandlede Kommunalbestyrelsen en areal – og byggeudviklingsstrategi.

I Enhedslisten synes vi, at det er stærkt positivt, at der skal udarbejdes en vision og planstrategi i forhold til kommuneplanlægning i Sorø Kommune.

Det er jo et ønske, vi har fremsendt konkret og mundtligt igennem hele denne byrådsperiode.

Allerede den 23. april 2019 formulerede Enhedslisten, at det helt grundlæggende problem i Sorø Kommune, efter vores opfattelse, er de strukturelle ubalancer.

På den ene side betragtes befolkningstilvækst enøjet som en succes, på den anden side, er fundamentet til at modtage flere indbyggere slet ikke på plads; vi mangler daginstitutionspladser, og der skal i løbet af få år rigtigt mange flere børn i SFO og skoler, uden at der er plads til dem.

Der udstykkes grunde uden at tage højde for de trafikale forhold.

En by- bolig- og bosætningsstrategi vil yderligere betyde, at vi går fra det nuværende tilfældighedsprincip, hvor udviklingen foregår med hop fra tue til tue, og er baseret på dispensationer og konstante afvigelser fra lokalplanerne til en styret og planlagt strategi.

Enhedslisten har tidligere påpeget, at vi er imod, at byudviklingen i Sorø Kommune sker på baggrund i dispensationer.

Hvis der skal være tale om en strategi, så skal der, efter Enhedslistens opfattelse, tages højde for den strukturelle ubalance. Derfor er Enhedslisten uenig i, at der er behov for endnu et boligudlæg på Frederiksberg.

Enhedslisten mener ikke, at der skal bygges yderligere på Frederiksberg, før infrastrukturen kan følge med. Det handler om alt fra vandforsyning og kloakering, til veje og cykelstier, daginstitutioner og skoler.

Enhedslisten mener heller ikke, at det er tilstrækkeligt, at der indgår en vurdering af for eksempel infrastruktur og kapacitet på institutions- og skoleområdet. Der skal simpelthen ligge en infrastrukturplan for Frederiksberg, før der kan bygges mere.

Derefter skal der så ses på de fremlagte boligudlæg. Enhedslisten ønsker ikke, at der bygges på området ved Næstvedvej.

I stedet bør der satses på at udbygge andre steder, hvor kapaciteten og infrastrukturen er på plads. For eksempel Ruds Vedby, Pedersborg og Stenlille

Enhedslisten mener, at vi skal skabe en kommune, hvor de ting der giver en lettere dagligdag er til rådighed og at de er af god kvalitet.

Foto: ABW