Kongskilde Friluftsgård er nu med hjertestarter, og hele personalet har fået uddannelse i førstehjælp. Hjertestarter.dk bruges af alarmcentralen for at finde frem til den nærmeste hjertestarter i det område, hvor der indgår en alarm med et evt. hjertestop. Så ud over at sikre gæster på Kongskilde Friluftsgård, tilgodeser tiltaget hele Lynge Eskilstrup.

“Vi har valgt at alt personale skal have gyldigt førstehjælpsbevis og har netop haft kursus, så vi er sikre på, at alle kan yde den bedste førstehjælp i alle situationer”, oplyser René de la Cruz, der supplerer, at det vil være et krav ved fremadrettede ansættelser, at man har gyldigt førstehjælpsbevis eller straks efter ansættelse får det.

Samtidig arbejder Kongskilde Friluftsgård på at opbygge en naturskole, hvilket vil betyde flere besøgende på Friluftsgården.

Vivi de la Cruz, som klarer den daglige booking og planlægning, med hjertestarteren i baggrunden.