I forbindelse med Lokalarkivets udstilling og event om arbejderbevægelsen i Dianalund, Niløse og Ruds Vedby er det lykkes Lokalarkivet at låne en meget flot og skrøbelig fane fra Arbejdermuseet.

Foto: Lokalarkivet Dianalund.

Det skriver Lokalarkivet Dianalund til Dit Sorø.

Fanen blev indviet 1921 i Niløse forsamlingshus af den lokale afdeling af Landarbejderforbundet, der var stiftet 4 år før. Fanen blev afleveret til Arbejdermuseet i midten af 30’erne og har så vidt vides aldrig været udstillet.

For at få lov til at låne fanen skulle den forsikres for et stort beløb. Ikke fordi handelsværdien er stor, under 50 kr., men fordi en eventuel restaurering er meget dyr. Så måtte Arkivet love at transportere den vandret, at drage omsorg for at gæster ikke kunne røre den samt at entrere med Vestsjællands Museum om at sætte den op for arkivet.

Alt faldt på plads: fanen, blev transporteret i en stor bil, En af de ansatte i kommunen lavede en flot barriere, så gæsterne holdes væk fra fanen, og en ansat fra Museum Vestsjælland kom og hang fanen op.

“Lokalarkivet er meget taknemmelig for den hjælp vi så uegennyttigt har fået,” lyder det fra Jørgen Mogensen.

Lokalarkivet har også fundet den annonce, Landarbejderforbundet i Niløse indrykkede, da fanen skulle indvies. Denne annonce er opslået ved siden af fanen.

Fanen kan ses hver torsdag kl. 13-17 i Lokalarkivet, Sømosevej 44 i Dianalund. Lokalarkivet kan også arrangere omvisninger på andre tidspunkter, hvis det ønskes.

GemGem