Det er kedelige udmeldinger fra S, SF og Ø, erklærer de tre gruppeformænd for flertallet i Sorø Kommune (Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti) i dette debatindlæg, som er svar på de røde partiers kritik af budgetforslaget for 2019.

 

Per Hovmand, De Konservative, Rolf Clausen, Venstre, og Lars Schmidt, Dansk Folkeparti, skriver i et fælles indlæg:

Det er trist at læse om Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens syn på kommunens økonomistyring. Tre partier som tilsyneladende ikke kan forstå, at man heller ikke som kommune – gennem flere år – kan have flere udgifter end indtægter, som tilfældet var frem til 2014. Dette merforbrug medførte, at Sorø Kommune har en af landets højeste skatteprocenter og gæld pr. borger.

Opgaven for byrådets øvrige partier har derfor siden været at bringe balance mellem indtægter og udgifter, ligesom der skulle indarbejdes tidligere års uregelmæssigheder og nu investeringen i gadebelysning i budgetterne – som reelt ville have gjort ubalancerne endnu større. Det har ikke været nogen nem opgave – omend nødvendig.

Både i 2016 og 2017 er der leveret et positivt ordinært regnskabsresultat på kr. 90 mio., som lige kunne dække afdragene på den store gæld, som S og SF havde opbygget, og stadig foretage nødvendige investeringer i udvikling af hele kommunen.

For 2018 blev der udarbejdet et budget i balance, hvor bl.a. både daginstitutioner, folkeskoler og ældreområdet igen blev tilgodeset, med udgangspunkt i de indtægter, som vi regnede med at få. Det har nu vist sig, at det går hurtigere end forventet med vores vision om flere børnefamilier. Det giver naturligvis et pres på vores udgifter til børnepasning. Og da vores ældrepleje samtidig har været udfordret af et behov for mere hjælp til vores ældre borgere, så er økonomien kommet under pres. Det handler vi naturligvis på – da vi ikke kan bruge flere penge, end vi har fået i serviceramme og vores likviditet tillader.

Når to så store kerneområder kræver flere udgifter, så er det nødvendigt, at vi alle står sammen. For skuffelser og gentagne udsagn om underfinansiering ændrer ikke på, at der ikke kommer flere penge.

Vi gælder os naturligvis over, at vi lykkes rigtigt godt med vores vision. Vi har et rekordhøjt indbyggertal, et rekordlavt antal borgere på overførselsindkomst, har det bedste erhvervsklima i Region Sjælland, skaber mange arbejdspladser, gode daginstitutioner og skoler i fremgang, ligesom vi er godt i gang med udviklingen af hele vores kommune.

Den manglende udligningsreform kostede os kr. 20 mio., og da indtægterne fra indkomst -og ejendomsskatter først kommer senere, så er det nødvendigt at vi tilpasser os. Ikke med påståede besparelser på over kr. 100 mio., men med udskydelser af anlæg og prioriteringer af serviceniveauet. Vores intense dialog med ministerierne, medarbejdernes og forældrerepræsentanternes store indsats gør, at vi efter lånetilsagn til den udendørs belysning har reduceret behovet for omprioriteringer væsentligt. Det er god økonomistyring.

Vi havde naturligvis håbet på, at S, SF og Ø havde haft mere forståelse for den situation, vi står i op til budgetforhandlingerne.

Per Hovmand, De Konservative, Rolf Clausen, Venstre, og Lars Schmidt, Dansk Folkeparti.
Gruppeformænd