Virksomhederne bag Sorøs tværfaglige lærlingenetværk har nu besluttet at åbne netværket op for alle lærlingevirksomheder i Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

55 lærlinge lyder ellers som en pæn flok. Men der er plads til flere i det nystartede lærlingenetværk som Sorø Erhverv driver for en række håndværksvirksomheder i Sorø Kommune.

Nu har de otte virksomheder, der står bag netværket, besluttet, at det skal være åbent for alle virksomheder i Sorø Kommune, som har lærlinge, som er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

Tim Christoffersen fra AGJ er en af dem, som har været med til at etablere lærlingenetværket. Han siger:

“Vi har besluttet at åbne det op for alle virksomheder med erhvervsfaglige lærlinge, fordi vi forestiller os, at de står med nogle af de samme udfordringer som håndværksvirksomhederne. Så jo flere der får glæde af det tværfaglige netværk, jo bedre.”

Tim Christoffersen ser desuden lærlingenetværket som en del af en mere langsigtet indsats for at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne.

“Min vision er, vi med afsæt i fællesskabet omkring lærlingenetværket kan komme i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de sikrer, at de unge mennesker bliver uddannet med en kvalitet, der svarer til det, vores kunder efterspørger, siger han. Det er vigtigt, at vi i Danmark uddanner vores unge til noget mere end lavpriskvalitet, og her ser jeg lærlingenetværket som et element,” siger han.

“Herudover ønsker vi ved vores arbejde i netværket at fremme de unges kendskab til erhvervsuddannelserne på en sådan måde, at flere dygtige unge får øjnene op for de muligheder og fordele de opnår ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.”

Forening bakker op
Sorø Håndværker og Industriforening bakker op om initiativet og glæder sig over, at endnu flere virksomheder og deres lærlinge vil få glæde af det tværfaglige og sociale fællesskab i lærlingenetværket.

Peter Hansen fra virksomheden Poul W. Jensen eftf. er formand i Håndværker og Industriforeningen. Han siger:

“Da Sorø Håndværker og Industriforening blev stiftet i sin tid var det netop ud fra et ønske om at gøre noget mere for lærlingene. Så lærlingenetværket ligger fuldstændig i tråd med det, vi er optagede af i foreningen.”

Og der er behov for at gøre noget. Stadigt færre unge vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse, og i brancherne forudser man lærlingemangel.

“Lærlingenetværket giver lærlingene en mulighed for at mødes med andre, som også har valgt en håndværksmæssig uddannelse. Vi håber selvfølgelig på, at de går hjem og fortæller deres omgangskreds om de oplevelser, de har fået i netværket, og på den måde er med til at sende et budskab om, at det er godt at være lærling,” siger Peter Hansen.

Ikke mindst for mindre virksomheder, som måske kun har en eller nogle få lærlinge, kan netværket være med til at gøre lærlingetiden mere attraktiv.

Forrygende debut
Lærlingenetværket havde sin debut tidligere på året, hvor 55 lærlinge mødtes på Parnas Natur og Aktivitetspark til en forrygende dag med konkurrencer og socialt samvær.

Næste arrangement finder sted den 8. marts på Hørkram. Virksomheder, som vil høre mere eller vil tilmelde deres lærlinge til arrangementet, kan kontakte Johanne H. Christensen fra Sorø Erhverv på jhch@soroe.dkeller 21 55 18 43.

Fakta:
Lærlingenetværket er dannet af KOPP Sorø, Multi-tech, Elektrogården, Hørkram, Poul w. Jensens eftf., AGJ, A/S Poul Larsens El & VVS og Sorø VVS. Sorø Erhverv faciliterer arrangementerne.

Lærlingenetværket er Danmarks første tværfaglige lærlingenetværk.

Lærlingene mødes 2 gange om året til faglige og sociale arrangementer.