Stiftelsen Sorø Akademi
Vænget, Søgade 17A, Boks 37
4180 Sorø
Tlf. 57 82 01 35

Stiftelsen Sorø Akademi er en privat erhvervsdrivende fond, der har til formål at drive Sorø Akademis Skole samt at varetage Stiftelsens forpligtelser som ejer af Sorø Klosterkirke og de dertil hørende kirkegårde.

Stiftelsen har endvidere til opgave at drive Akademihaven, Idrætsanlægget og Sorø Akademis Bibliotek m.v. samt vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder værne om stedets særpræg og om de historiske og kulturelle minder. Stiftelsen yder i den forbindelse støtte til institutioner og foreninger m.v.