hampDanhamp ApS
Fulbyvej 37
4180 Sorø
Tlf. 22 25 84 44
hamp@danhamp.dk

 

En vigtig plante i landbruget
Der er ofte debat i medierne omkring cannabis eller hamp – specielt efter, at nogle rusmidler i visse amerikanske stater ikke længere er forbudt. En anden vinkel på brugen af hampplanten, som man støder på i medierne, er debatten om brugen af cannabisolie, som muligvis kan have en positiv virkning på visse helbredsmæssige problemer.

Hos Danhamp, en virksomhed i landsbyen Fulby ved Sorø, er det slet ikke denne type hamp, der dyrkes og sælges. I virksomheden er det visionen om at blive Danmarks førende og mest alsidige producent af industriel hamp, der er fokus på. Og udviklingen af landbrug baseret på dyrkning af hamp er under hastig vækst – også hos Danhamp.

Industriel hamp eller industriel cannabis, som også er kendt som “Cannabis industrialis” er en canabisvariant, som har så lavt et rusmiddelindhold med en værdi af canabinol eller THC på under 0,2%, at planterne er ubrugelige som rusmiddel. For at få lov til at dyrke industriel hamp, skal man alligevel have en tilladelse fra Plantedirektoratet.

hamp2Hamp til bæredygtige produkter
Den hamp, som Danhamp udvikler og forhandler, er en særdeles interessant afgrøde, og man skal kende lidt til de forskellige typer hamp og de produkter, som udvikles heraf, for at kunne skelne mellem begreberne.

Hamp er et ægte grønt produkt. Danhamp har tilladelse til at dyrke industriel hamp, som udmærker sig ved ikke at kræve kunstgødning og kemisk skadedyrsbekæmpelse. Der er således ifølge Michael Mortensen hos Danhamp mange gode argumenter, som taler for at dyrke, forarbejde og forhandle denne plante. Der ligger nemlig en stor gevinst for miljøet i dyrkningen af hamp, da planten vokser hurtigt og trives fantastisk godt på vore breddegrader. Den ca. to meter høje og frodige plante skal ikke have tilført kemiske stoffer under væksten, da der stort set ikke vokser ukrudt sammen med hampen. Desuden optager planten betydeligt mere CO2 end andre kulturplanter, og det er altsammen til stor gavn for miljøet.

Forarbejdningen af industriel hamp
Der er mange forsøg i gang landet og verden over, for at udvikle dyrkningen og brugen af hamp industrielt. Hos Danhamp er det specielt to produkter, der er populære og som forhandles på virksomhedens hjemmeside.

De to produkter er hestehamp  og hønsehamp. Der er mange fordele ved at bruge hamp som strøelse som et alternativ til almindelig strøelse til heste i båse og i løsdrift. Hampestrøelse både til heste og i bure til høns er mere rationelt end de traditionelle løsninger, idet hampestrøelsen dels opsuger mere fugt end andre produkter, dels er billigere i indkøb.

Danhamp deltager i udviklingen af en række andre produkter, som er interessante på grund af hampens mange positive egenskaber.

hamp3Hamp i et historisk lys
Cannabis eller hamp bliver i vore dage nok mest opfattet som et rusmiddel. Men hamp har været kendt som en nytteplante i mange tusind år. Arkæologer, som har studeret, hvordan livet i vikingetiden var, er stødt på spor af hampplanten, og deres opdagelser viser, at hamp sandsynligvis var mere udbredt som en værdifuld plante, end vi måske normalt tænker over.

En af grundene til, at vi ikke har så mange beviser for brugen af hamp gennem historien er, at hampen modsat uld og andre materialer nedbrydes ret hurtigt. Så tøjet, rebene og tovværket, som blev forarbejdet af det stærke materiale, er ikke bevaret for eftertiden, når hustomter og gravhøje undersøges. Men der er ingen tvivl om, at hampen har haft en fremtrædende plads i vore forfædres hverdagsliv.

Da hamp således har været en del af vores kultur i mange tusind år, og har gode egenskaber, taler meget for, at hamp vil blive et populært og nyttigt bekendtskab i fremtiden.

sølvpartner

Del på sociale medier