De fem partier Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Radikale Venstre er blevet enige om en budgetaftale for 2019-22 for Sorø Kommune efter forhandlinger fredag 21. september. Aftalen omfatter ikke Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, som forlod forhandlingerne.

De fem partier har indgået en budgetaftale, der styrker kommunens likviditet og lever op til fastsatte krav til overholdelse af rammer for service og anlæg. Det opnås ved at udskyde anlæg og ved at optage et likviditetslån på 30 mio. kr. til at betale for købet af kommunens udelysanlæg.
Aftaleparterne har gennemgået administrationens prioriteringskatalog og har fravalgt størstedelen heraf. Aftaleparterne har prioriteret forslag, der har fokus på effektivisering og omlægning af driften og organisationen og kun i mindre grad indebærer serviceforringelser. Aftaleparterne friholder kultur og fritidsområdet og vil styrke natur og klimapolitikken.  De fem partier har lagt vægt på, at årets budgetaftale bidrager til at styrke kommunens likviditet, så der er råd til at afdrage på kommunens gæld og til at investere i kommunens positive udvikling.

Mindretallet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslog i deres udspil til budget at genindføre dækningsafgiften for kommunens virksomheder. Desuden forudsatte de, at Sorø Kommune hvert af de fire budgetår kan forvente 16 mio. kr. fra staten i finansieringstilskud samt satte et lavere mål for kommunens likviditet.

Borgmester Gert Jørgensen udtaler: ”De tre partiers udspil var en god start på dagens forhandlinger om budgettet. Vi er fem partier, der ligeledes har arbejdet sammen om et udspil, og som dagen skred frem fik alle et klart blik af fællesmængder og af forskelle. Jeg måtte konstatere, at den gode samarbejdstone til trods, så var der ikke i år grundlag for at indgå en aftale med alle byrådets partier. Vi har nu sagt farvel til AFØ som deltagere i dette års budgetforhandling.”

Aftalepartierne vil ved et pressemøde på onsdag den 26. september 2018 præsentere budgetaftalens mere detaljerede indhold.