Februar måneds udstiller på Kunstgangen på Biblioteket er den lokale Tina Elf.

Udstillingen består af grafiske værker, inspireret af udstillinger på Munch museet i Oslo.

Om udstillingen fortæller Tina Elf:

”Der er tale om grafik, “den sort – hvide kunst” en analyse og fortolkning af en udstilling, ”lukkede døre” i Oslo på Munch museet, hvor dialogen var mellem Munch og Gauguin”.

”Jeg besøgte Edward Munch Museet i Oslo 2 gange i udstillingsperioden. Lidt specielt for udstillingen var fokusset på de grafiske arbejder og hvor begge kunstnere i slutningen af 1800tallet (1889/1894) fornyede teknikken med udforsker trang. Det har jeg så også forsøgt, ved at vende motivkredsen på hovedet”.

”Det var detaljer overfor totalt reducerede deltaljer i den grafiske proces hos de 2 kunstnere. Jeg forsøger i disse 6 gennemarbejdede grafiske værker at indfange en non figurativ tolkning baseret på udstillingen mellem de 2 kunstnere, deres interne relationer og deres syn også på kvinder.”

”Det var ret fantastisk, at udstillingen også havde et værksted, hvor der var mulighed for at, man selv kunne dykke ned og forsøge sig med tryk ud fra træsnit af de udstillede værker. Dette gamle grafiske håndværk, træsnittet og den ældste form for grafik, kaldes ”højtryk”.

”Jeg valgte så at eksperimentere og vende op og ned og på kryds og tværs … jeg syntes at det lykkedes,” siger Tina Elf. Der ud over selv at være kunstner også underviser i kunst.

Foto: Tina Elf
Foto: Tina Elf