Sorø Privatskole inviterer til sjælden reception på skolen i anledning af, at Axel Karlshøj efter 35 år på skolen og Birgit Rasmussen efter 32 år på skolen går på pension. Receptionen finder sted fredag d. 4. september kl. 14.30-16.30.

Der hersker ingen tvivl om, at Axel Karlshøj med sine 35 år på skolen og Birgit Ramussen med sine 32 år på skolen er ikoner på lærerværelset specifikt og på Sorø Privatskole generelt. Nu er det imidlertid tid til, at de skifter status fra at være ikoner til at blive legender på skolen.

Birgit_2014Birgit gik på pension i juli, mens Axel gik på pension i august. Sorø Privatskole inviterer i den anledning tidligere og nuværende kollegaer, elever, forældre og samarbejdspartnere samt venner og familie til en hyggelig og uformel reception på skolen.

Rigtigt mange af lærerne på Sorø Privatskole har været en del af skolen i en årrække. Faktisk har ca. 35% af medarbejderne været en del af skolen i 10 år eller mere. Men det er alligevel ikke hvert år, at Sorø Privatskole kan invitere til reception for medarbejdere, der har været en del af skolen i mere end 30 år af deres arbejdsliv.

”Det er altid beundringsværdigt, når medarbejdere giver så mange år af deres liv til en arbejdsplads. Sorø Privatskole er dem evigt taknemlige for alle de år, de har lagt i skolens virke. Vores skole er 128 år gammel – Axel og Birgit har været en del af mere end 30 år af disse. Når man som medarbejdere vælger at bruge så mange år på en arbejdsplads, så er det rigtig svært at finde ordene for den taknemmelighed, vi som skole skylder dem for deres indsats. Tænk på alle de elever og forældre, de igennem deres virke har haft en betydning for i alle årene,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Axel og Birgit er ikke bare kendte ansigter på Sorø Privatskole. De er også velkendte ansigter i Sorø by og omegn set i perspektivet af alle de kollegaer, elever og forældre, de har haft kontakt med gennem tiderne. De har blandet andet oplevet at være lærere for flere generationer fra den samme familie.

”Når vi siger farvel til Birgit Rasmussen, så siger vi farvel til en skattet lærer og kollega. Skolen bliver en personlighed fattigere, når hun går på en velfortjent pension. Birgit har om nogen stået for et godt og trykt miljø. Elever og forældre omkring Birgit har altid kunne regne med, at tingene var i orden, og at aftaler blev holdt. Birgit forbinder vi med dyder, der for mange desværre er gået hen og blevet umoderne: stabilitet, arbejdsomhed, ordentlighed og grundighed. Dyder der er i høj kurs hos vores mindste elever,” uddyber Casper Madsen.

Sorø Privatskole håber, at de fra tid til anden stadig vil kunne trække lidt på Birgit, og at hun vil være en flittig gæst på skolen.

Axel_2014”Axel Karlshøj kan man bedst beskrive som en institution i institutionen. Axel er, med sit altid gode humør, sit nærvær og ikke mindst sin hjælpsomhed, en god lærer og ikke mindst et godt menneske. Axel har altid haft mange bolde i luften, men han har aldrig haft for travlt til at hjælpe en elev, hvis fysikken eller matematikken drillede. Det gør sig for øvrigt også gældende for en kollega. Da Axel for et par år siden lavede et frivilligt undervisningstilbud i fysik om eftermiddagen, var der 76 elever, der tilmeldte sig. Det siger vist det hele,” forklarer Casper Madsen.

Sådan en kapacitet kan være svær at lade gå. Sorø Privatskole er derfor glade for, at Axel har sagt ja til forsat at være tilknyttet skolen. Dog i en lidt anden rolle, hvor han blandt andet skal have ekstraundervisning i fysik/kemi og matematik.

Fakta
Sted: Frederiksvej 8, 4180 Sorø, i salen
Dato: 4. september 2015
Tid: Kl. 14:30-16.30

Om Sorø Privatskole
Sorø Privatskole er en 3-sporet 10-årig grundskole, med ca. 660 elever. Der er 10. klasse samt skolefritidsordning fra 0-3. klasse og juniorklub fra 4.-6. klasse. Ud over den almindelige undervisning, har skolen et bredt tilbud med linjefag (valgfag) og frivillig undervisning i alt fra musik til science. Skolen har moderne faciliteter med fx interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, iPad- og MacBook-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk. Skolen blev grundlagt for mere end 125 år siden, og er i dag en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.

Første_skoledag_3
Første skoledag 2015