Når landets største industrimesse, HI-messen, løber af stablen den 3.-5. oktober i Herning, står en række Sorø-virksomheder klar til at skabe opmærksomhed og møde nye kunder. Varig Teknik A/S, InnospeXion og Dolav deltager, og der er plads til flere.

Det er fjerde gang, Sorø Erhverv deltager på HI-messen for at skabe opmærksomhed om de lokale virksomheder og om Sorø Kommune som erhvervskommune.

Foto: Niels-Henrik Glisbjerg, Sorø Erhverv

En af de lokale virksomheder, som tager turen til det jyske, er InnospeXion, en ny virksomhed i Sorø Kommune, som er specialiseret i produktion af røntgenbaserede inspektionssystemer. InnospeXion er underleverandør til en lang række forskellige brancher, som har det til fælles, at de har et behov for opmåling eller inspektion med stor præcision.

– For InnospeXion er HI-messen en god lejlighed til at komme i kontakt med andre dele af vores kundegrundlag end dem, vi normalt har fokus på. De fleste af vores kunder er i fødevareindustrien, men vores teknologi kan faktisk også bruges af virksomheder, der fremstiller råmaterialer og produktionsmaterialer. På messen kan vi få nogle personlige kontakter til den type virksomheder, som vi ellers ikke ville have fået.

– Som ny virksomhed i Sorø Kommune er Sorø Erhvervs fællesstand desuden en god måde at lære andre lokale virksomheder at kende på. Endelig er det en stor fordel at være med på en stor og centralt placeret stand. Det giver en langt bedre synlighed, end vi ville kunne opnå, hvis vi deltog alene. Så jeg glæder mig, siger Jørgen Rheinlænder, ejer af InnospeXion.

Større synlighed
Og erfaringerne med den fælles stand er gode, fortæller formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow.

– Ved at stå på en fælles stand opnår vi langt større synlighed, end hvis virksomhederne stod hver for sig. Samtidig får vi sat fokus både på virksomhederne og på Sorøs geografiske beliggenhed. For virksomhederne betyder det, at de for ret få midler kan nå ud til den samlede danske metalindustri. Erfaringerne fra de virksomheder, som har været med tidligere år, er, at man får forretning med hjem, siger han.

Igen i år har de deltagende virksomheder desuden mulighed for at invitere kunder og forretningsforbindelser til en særlig event, som finder sted onsdag den 4. oktober kl. 15.30.

Plads til flere
Sorø Erhverv har reserveret en stand på 48 m2, men den kan blive endnu større, hvis flere virksomheder ønsker at deltage. Virksomheder, som ikke selv deltager, men som alligevel ønsker synlighed på messen, har desuden mulighed for at få en brochurestander med på fællesarealet på standen. Kontakt Sorø Erhverv for at høre mere om mulighederne: Johanne H. Christensen, erhvervskonsulent i Sorø Kommune, på 57 87 60 34.