Sorø Privatskole har få ledige pladser i den kommende børnehaveklasse 2011-12. Sorø Privatskole opretter tre børnehaveklasser i det kommende skoleår. I alle tre klasser vil der maksimalt være plads til 20 elever.
Hvis I er interesserede så kontakt skolen på tlf. 57 83 01 88 og aftal nærmere.

Året i børnehaveklassen er et overgangsår, fra børnehavens aktiviteter til skolens fagopdelte undervisning. Det vigtigste ved skolestarten er, at børnene bliver trygge ved lærerne og hinanden, og at de bliver en del af fællesskabet.

Alle børn på Sorø Privatskole testes flere gange i løbet af året, så der etableres et godt udgangspunkt for at have fokus på hver enkel elevs udviklingspotentialer og eventuelt give støtte eller særlig opmærksomhed på et felt.

Ved slutningen af børnehaveklasseåret har eleven fået den viden og de færdigheder, der skal gøre eleven i stand til at:

• være med til at opbygge klassens fælles regler
• tage del i ansvaret for fællesskabet
• løse konflikter ved hjælp af sproget
• forstå en kollektiv besked, og handle derefter
• deltage i en samtale
• tale om sprog – undre sig og søge forklaring på det, man ikke forstår
• afprøve og udvikle sproget
• have kendskab til bogstavernes navn-lyd-form
• lege og eksperimentere med sætninger og ord
• eksperimentere med børnestavning
• have kendskab til tal og tælleremser
• forbinde talnavn- talsymbol- antal
• kende til betydningen af god hygiejne og sund kost
• færdes hensynsfuldt i naturen
• lægge mærke til naturen, tænke over og stille spørgsmål til sine iagttagelser
• udtrykke sig på forskellige måder, f.eks. med billeder, sang, drama, bevægelse
• beherske og bruge sin krop

Sorø Privatskole