Ertholmene er en lille gruppe af mindre klippeøer og skær i det østligste Danmark. I daglig tale kaldes Ertholmene for “Christiansø”, og her bor ca. 100 mennesker. Udover en spændende natur finder man det gamle fæstningsværk fra Christian den IVs tid.

Peter Riis var indtil for nylig administrator på Christiansø. I foredraget Spring i livet, fortæller han om sit livs største kvantespring, da han for 7 år siden blev ansat som øverste myndighed på øen. Han har bl.a. været økonomichef, socialchef, personalechef, politimyndighed, giftefoged og haft det overordnede ansvar for fredningen på Christiansø.

Manden med de mange kasketter giver indblik i livet på en lille ø, som har været et turistmål for mange, men en hjemstavn for få.

Foredraget, der arrangeres af Sorø og omegns højskoleforening, finder sted i Sorø Gymnastikefterskole torsdag den 19. januar 2012 kl. 19.30.

Entré: 50 kr. eller 100 kr. for et medlemskort med adgang til alle sæsonens foredrag.

Christiansø