Af Annette Raaschou van der Star, Preben Lund og Christian Bjerre Høst. Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget (A).

Der mangler over 18 mio. kroner på ældre, psykiatri og det specialiserede voksenområde.

Over 18 mio. kroner er et kolossalt underskud ”sidst på måneden” (læs: med 4 måneder tilbage af budgetåret) og det vil være katastrofalt for vores ældre og for vores medborgere med psykiske og fysiske udfordringer, hvis vi overfører det voldsomme underskud til næste år.

Socialdemokratiet er blevet spurgt, om vi vil stemme for, at dele af underskuddet hentes af Sorø Kommunes kassebeholdning og det vil vi.

Det vil vi, fordi det som sagt vil være katastrofalt for både personale og borgere, der berøres, hvis så stort et underskud overføres til næste år. Men vi vil samtidig også spørge udvalgsformand Lars Schmidt og borgmester Gert Jørgensen, hvordan de resterende næsten 7 millioner skal findes, fordi vi kan se, at tidligere vedtagelser om besparelser reelt ikke har kunnet lade sig gøre.

Vi vil – igen – stille spørgsmålstegn ved, om der ganske enkelt er tale om en kontinuerlig underfinansiering og vi vil spørge ind til, om de penge der foreslås tilført i 2022 er et realistisk budget.

Foto: SDL