Af Venstres byrådsgruppe. 

Rolf Clausen, Venstre

I Venstre er vi rigtig glade for det budget vi nu har besluttet i byrådet. Det er et ansvarligt budget som giver al den service som vi har mulighed for, uden at overskride de rammer vi er underlagt fra Christiansborg.

Inden for folkeskolerne har vi tilført ekstra midler til specialundervisningen. Vi er opmærksomme på, at der er pres på dette område og derfor har vi i Børn og Undervisnings Udvalget besluttet at få nogle eksterne konsulenter til at hjælpe os med at kigge ned i hele området. Og i byrådet blev det også bakket op af et flertal på 15 ud af byrådet medlemmer, kun A, F og Ø var ikke med.

I mange år har det været således at vi har ligget forholdsvis lavt i tildeling på almenområdet og til gengæld højt på specialundervisningsdelen. Derfor finder vi det meget relevant at få hel konkret viden om, hvorfor det forholder sig således og hvordan vi kan udnytte hele rammebeløbet til det samlede skolevæsen bedst muligt til størst mulig gavn for alle elever på vores skoler.

Der har i de seneste 4-5 år sket rigtig meget på skoleområdet, nok også for meget. I 2013 var der en konflikt som vi husker, og i 2014 kom den nye skolereform med længere skoledage og med tid til fordybelse, et centralt krav om at 95 pct. af alle elever skulle inkluderes i normalklasserne, mere motion og bevægelse samt lektiecafe osv. I samme periode skulle der også implementeres, at alle elever blev udstyret med en Ipad hvorpå meget af undervisningen skulle foregå på, og dette på bekostning af almindelige bøger m.v.

De første år så vi, at både trivsel og karaktere blev udfordret når vi så vores skoler rangeret på landsopgørelser. Derfor har vi i Venstre og flertalsgruppen sagt, at nu bliver vi nødt til at have fokus på det basale, dvs. det er ikke afgørende at et barn i indskolingen den første dag får udleveret en Ipad. Nu må vi sætte fagligheden og trivslen i højsædet, og derfor sætter vi ikke ”nye skibe i søen” – skolerne har brug for arbejdsro.

Venstre vil gerne kvittere for det enormt store og solide stykke arbejde der bliver gjort på vores skoler, og det har på det seneste også givet et løft på både afgangskarakterer og på trivslen. Begge dele er utrolig vigtige, for de går hånd i hånd.