Vil du gerne arbejde for en kommune, der virkelig mener det, når de siger, de gerne vil skabe de bedste rammer for virksomhederne? Og vil du gerne servicere nogle af Danmarks bedste af slagsen? Så er det måske dig, de søger til stillingen som erhvervskonsulent i Sorø Erhverv.

Hvem er du? – Din rolle

Som erhvervskonsulent bliver du en del af et team på tre i Sorø Erhverv. Dit hovedfokus vil være på eksterne samarbejder. Primært med deres virksomheder men også med andre samarbejdspartnere, bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og Erhvervshus Sjælland.

Det er vigtigt for os at skabe og bevare de gode relationer, de har med deres samarbejdspartnere, og du skal derfor være god til at netværke. Du skal kunne forstå og handle på virksomheders behov og tilbyde den relevante hjælp. De forestiller sig en person, der begår sig godt i det opsøgende arbejde og har forståelse for virksomhedsdrift og en virksomhedsleders hverdag.

Hvem er de?

Sorø Kommune er af Dansk Industri netop blevet kåret som den 7. mest erhvervsvenlige kommune i Danmark – og den bedste på Sjælland. Hver dag arbejder de, sammen mange af kommunens fagcentre, for at bevare og udbygge det gode erhvervsklima for deres virksomheder.

Sorø Erhverv er virksomhedernes hoveddør til kommunen, og deres opgave er først og fremmest at hjælpe virksomhederne godt videre, sparre og vejlede. De er ikke en medlemsfinansieret forening, så de servicerer alle kommunens virksomheder. De driver flere forskellige fagnetværk, afholder temamøder for virksomheder, yder hjælp til virksomhedsopstart og meget mere. De har desuden et stærkt skole-virksomhedssamarbejde, hvor de samarbejder på tværs af fagcentrene.

I Sorø Kommune arbejder de aktivt på at få alle – borgere, foreninger og ikke mindst virksomheder – til at indgå i og tage del i den grønne omstilling. Sammen arbejder man hen mod en mere bæredygtig fremtid, og i Sorø Erhverv hjælper de bl.a. virksomhederne med denne omstilling.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

Projektarbejde omkring Femern Bælt. Du vil have en virksomhedsopsøgende og relationsskabende funktion og fungere som bindeled
Generel kontakt til virksomheder
Planlægning og gennemførelse af temamøder, erhvervs- og netværksarrangementer
Styrkelse af erhvervssamarbejdet på tværs af forvaltninger, herunder at understøtte skole-virksomhedssamarbejdet
Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft, hvor du vil blive bindeled med eks. universiteter og virksomheder
Ad hoc opgaver

For at komme i betragtning til jobbet skal du, kunne nikke ja til flere, og gerne alle, af nedenstående punkter:

Være god til at skabe og pleje relationer til både store og små virksomheder, universiteter, skoler mv.
Have min. 3-5 års erfaring fra det private erhvervsliv
Evne at lytte til samt forstå virksomheders (ejers/leders) situation, udfordringer og muligheder. Og du skal være i stand til at handle på disse
Have en ydmyg tilgang til virksomheder såvel som dine arbejdsopgaver og kan tage fat på store som små opgaver med samme engagement
Trives med et højt aktivitetsniveau og ser værdi i den store politiske interesse for feltet
Have kørekort og kunne stille egen bil til rådighed

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 8. marts 2021)

Foto: ABW
Del på sociale medier