Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø frygter, at nedgravede tromler fra den tidligere korkfabrik lækker og vil have kommunen til at undersøge sagen.

Ifølge Naturfredningsforeningens lokalformand Niels Hilker bliver Tuel Sø måske forurenet fra et tilløb i det nordvestlige hjørne af søen. DN Sorøs egne undersøgelser peger på, at forureningen kan stamme fra tromler, der er oplyst nedgravet på den tidligere korkfabriks område, og som nu er gennetærede og derfor lækker indhold.

”Vi har derfor henvendt os til Sorø Kommune for at høre, hvorvidt de kender til problemet og er klar over, hvad der render ud, hvor meget det drejer sig om og hvilke afværgeforanstaltninger kommunen har eller vil iværksætte for at stoppe forureningen af Tuel Sø, ” erklærer Niels Hilker.

Foto: ABW