PRESSEMEDDELELSE

Fra 1. november 2013 skal alle virksomheder og foreninger som har et CVR-nummer, have en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Her vil virksomhederne fremover modtage post om fx sygedagpenge, indkaldelse til bilsyn eller anden post fra det offentlige.

Som virksomhed skal man oprette postkassen på virk.dk/postkasse. Det er gratis at oprette postkassen, og det kræver blot et NemID medarbejdersignatur og et CVR-nummer.

400 millioner kroner
Den digitale postkasse til virksomheder er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som går ud på at spare penge gennem digitale løsninger. Det er vurderet at den digitale virksomhedspostkasse kan spare skatteyderne for knap 400 mio. kroner om året. Når både borgere og virksomheder har en digital postkasse vurderes det at kunne spare ca. 1 mia. kroner om året.

Undgå trængsel
Virksomheder opfordres til at oprette postkassen i god tid før den 1. november, så man kan nå at lære funktionerne at kende eller få hjælp.

Her kan du få hjælp
Virksomheder som har brug for hjælp til at oprette en digital postkasse, kan se mere på virk.dk/postkasse hvor der også findes en hotline. Man er også velkommen til at henvende sig i Borgerservice eller på biblioteket.

Fakta
• I den digitale postkasse kan virksomheder, foreninger mv. selv vælge, hvordan posten skal håndteres – og hvilke medarbejdere der skal have adgang til hvilken post. De kan også angive en e-mailadresse eller et mobilnummer og få besked, når der er ny post i postkassen.
• På Virk.dk/postkasse kan virksomheder, foreninger mv. blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse.
• Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S.
• Postkassen er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 1. november 2014 bliver det lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse til Digital Post fra det offentlige.
• Digital Post har et samlet besparelsespotentiale på 1 mia. kr. om året.

Gode råd til virksomheder og foreninger
• Din virksomhed skal bruge en NemID medarbejdersignatur, når I opretter jeres postkasse. Læs mere og bestil via Virk.dk/postkasse.
• Opret postkassen i god tid inden 1. november 2013, så I kender funktionerne, inden postkassen bliver lovpligtig.
• Udpeg en administrator, der opretter postkassen og uddeler brugerrettigheder.
• Få hjælp på Virk.dk/postkasse.

Digital-postkasse