Af Søren Hyldegaard

For ca. 10 måneder siden havde jeg et indlæg her, hvor jeg spurgte om det samme.

Dengang var årsagen, at inden den nye kommunalbestyrelse var trådt til, og på vælgermøder havde lovet ingen yderligere udvikling af Frederiksberg, så skulle Sognefogedvej opgraderes til ny indfaldsvej for op mod 600 husstande, samt afskæres fra Lynge. Dengang blev sagen sendt tilbage til yderligere belysning. Essensen i mit indlæg dengang var om det var fair behandling af borgere, som allerede boede i området, at sådan ret drastiske tiltag kunne blive besluttet uden nogen form for borgerinddragelse.

Nu er sagen så dukket op igen på det kommende møde i natur, teknik og planudvalget. Man kan forstå at der nu været en inddragelse af dem, som ønsker at udvikle nogle områder (som aldrig burde have været en del af kommuneplanen før man fik styr på infrastrukturen, men det blev de). Det er da godt, at man i sin dialog med udviklerne har fået disse til at betale for opgraderingen af Sognefogedvej på de matriklerne, som de vil udvikle ud til Sognefogedvej. Men hvor er den fair behandling af eksisterende borgere i området? Er der ingen ret til at komme med input og forslag, samt mulige udfordringer med den ønskede løsning? Både Frederiksberg lokalråd, Lynge lokalråd, borgere på Smedevej og Sognefogedvej er parat til dialog om en samlet fremtidig løsning. Men hvorfor har ingen parter hørt et pip? Er det fair behandling?

Er det fair behandling af borgere på Frederiksberg og i Lynge via en sag om opgradering af en vej skal finde administrationens virkelige plan for udvikling af Frederiksberg, som ikke indgår i nogle officielle planer såsom kommuneplanen. Man fristes næsten til at tro, at det igen er en fejl, at det bilag er kommet med sagen? Hvor mange skjulte planer arbejdes der med i administrationen om udvikling af områder i kommunen, som borgere eller politikere ikke får indsigt i, men som løbende sendes til beslutning i små bidder? Hvordan kan man have en skjult plan om byudvikling af op mod 600 huse, og gradvis eksekvering af denne plan uden nogen form for politisk behandling eller borgerinddragelse andet end en sag om en opgradering af en vej? Er det fair behandling? – nu som version 2.0!